15 българи със званието „Снежен барс“

Доц. Сандю Бешев разказва

0
 

Сподели

Shares
15 българи със званието "Снежен барс"
15 българи със званието „Снежен барс“ от ляво надясно: първи ред – Иван Вълчев , Стамен Станимиров, Радослав Славов, Господин Динев, Петър Панайотов, Огнян Стойков, Людмил Янакиев, Тодор Григоров, втори ред – Веселин Чаушев, Емануил Деянов, Минко Занковски, Дойчин Василев, Димитър Начев, Петко Тотев, Йорданка Димитрова / снимки: Архив на доц. Сандю Бешев

В края на 60-те години на миналия век съветските алпинисти бяха достигнали завидни успехи по върховете на Кавказ, Памир и Тян Шан. Водещите им алпинисти бяха осъществили по няколко изкачвания на най-високите върхове на посочените планини. В СССР се заговори за „таван” в развитието на най-добрите съветски алпинисти, но „Желязната завеса” бе голяма бариера за пътуването им извън страната. За тях Хималаите и Каракорум, където се извисяват всичките 14 осемхилядника, бяха неосъществим блян. За да задоволят нарасналите потребности на своите алпинисти, след много и продължителни дебати в края на 1967 г. /12.10.1967 г., протокол № 13/ Президиумът на федерацията по алпинизъм на СССР приема важно решение. Учредява се почетното звание „Снежен барс”.

Вижте: Българските височинни рекорди

Какво предвиждаше правилникът за получаването на званието „Снежен барс”?

Правото да притежават това звание имаха алпинистите, които са изкачили и четирите седемхилядника на територията на СССР – Комунизъм /7495 м/, Ленин /7134 м/ и Корженевска /7105 м/, за Памир, както и вр. Победа /7439 м/ за Тян Шан. За много кратко време мнозина съветски алпинисти събраха колекцията. Впрочем 5 от тях вече я имаха и те трябваше само да бъдат узаконени.

Междувременно отношенията между СССР и Китай се бяха влошили и тъй като вр. Победа се намира на границата между двете държави, връх Победа бе заменен с вр. Хан Тенгри, на който само 5 метра не достигат, за да бъде и той член на семейството на седемхилядниците. С годините, когато международните отношения в целия свят се подобриха и много чуждестранни алпинисти започнаха да посещават международните алпийски лагери в подножието на съветските седемхилядници, бе възприето с това звание да бъдат отличавани не само съветски но и чуждестранни алпинисти. Първите чужденци, заслужили това звание, стават американците Уилям Гарнър и Ренди Старет, изкачили вр. Победа през 1985 г., заедно със съветски алпинисти, в чест на 40-годишнината от победата над фашистка Германия.
А българите?

Вижте: Шест или седемхилядник е Хан-Тенгри? (1-ва част)

След 13 август 1967 г., когато и България влезе в семейството на държавите, стъпили на връх над 7-те хиляди метра, нещата тръгнаха очаквано много бързо. Чрез национални отбори, отбори на окръжните съвети на БТС, на клубни екипи и дори чрез индивидуални прояви, нашите алпинисти масово навлязоха в Памир и Тян Шан. През 1987 г. дори се стигна до рекордните 114 български алпинисти да катерят върховете на Памир. Тогава някои се пошегуваха, че републиканската ни алпиниада през 1987 г. се е провела в… Памир.

Вижте: Памирската магистрала: Дивият маршрут на екстремните пътешественици

Един бегъл поглед на българските изкачвания на седехилядни върхове показва, че в периода от 1967 година до сега повече от 250 българи са осъществили над 560 изкачвания на седемхилядни върхове. В това число са и над 40 наши алпинистки. Дори някои от алпинистите ни имат по 8, 9, 10, 11 и дори по 12 – Христо Проданов и Динко Томов.

И както ще видим съвсем не е изненада и това, че първият български алпинист, завоювал това много престижно звание „Снежен барс”, е Йорданка Димитрова, която на 15 август 1989 г., заедно със съветски алпинисти, стъпва на вр. Победа /7439 м/. С това си изкачване тя става не само първата българка носителка на това звание, но и първата чужденка, наредила се на 416-то място в дългия списък на Снежните барсове, които към настоящия момент вече са 673-ма души.

Историята не приключва до тук, защото при една моя служебна командировка до СССР и при нарочната ми среща с държавния треньор на Федерацията по алпинизъм на СССР Владимир Шатаев, се изясниха имената и на останалите 14 български алпинисти, които вече имаха в актива си изискванията за това звание. Всичко около въпросното звание приключи само за 2-3 дни, което позволи медалите /жетоните/ на горните 15 души да ми бъдат предадени и донесени в Българската федерация по алпинизъм, за да бъдат официално връчени на тези, които ги бяха заслужили.

И с това въпросът все още не е приключил, тъй като година по-късно /7.08.1990 г./, с изкачването си на вр. Хан Тенгри, това отличие трябваше да завоюва и Любомир Илиев, както и Боян Петров, изкачил същия връх на 1.08.2003 г. Но, междувременно Китай и СССР отново подобряват отношенията си и вр. Победа отново става достъпен и си заема полагаемото му се място. Този факт налага на 18 ноември 1989 г., Президиумът на федерацията по алпинизъм на СССР да прибави анекс към първоначалния проект и вместо четирите върха, официално бе включен пети – Хан Тенгри, който в последно време все по-често се споменава с височина 7010 м.

Както споменахме по-горе, към настоящия момент общо 673 алпинисти са станали носители на това звание, а някои от тях дори са го завоювали по няколко пъти. Рекордьор е руснакът Борис Коршунов, който 9 пъти покрива тези нормативи – 1981, 1988, 1990, 1991, 1993, 1998, 1999, 1999 и 2004 г, когато е на 69 години. Най-младият алпинист, завоювал това звание, е Андрей Целищев от Казахстан, когато е бил на 22 години. Три пъти колекцията е станала притежание и на алпинистката Елвира Носонова /1973, 1988, 1991 г./, добре позната на по-старото ни поколение алпинисти. Само за 29 дни, 17 часа и 5 минути полякът Анджей Барчиел се изкачва на петте седемхилядника и това той прави от 15 юли до 12 август 2016 г.

Вижте: 1967 България влиза в семейството на седемхилядниците

Българи, носители на „Снежен барс“

А ето и имената на българските алпинисти, удостоени с това много престижно звание, по реда на номерата на значката „Снежен барс”, връчена на алпинистите ни. Четирите върха, с които 15-те ни алпинисти са признати за това високо звание, са изписани с имената им по това време. Някои от алпинистите имат още по няколко изкачвания на 4-те върха, но тук сме отбелязали само тези, които са ползвани за званието и те са първите им изкачвания. Ето и самия списък.

1.Иван Вълчев – Пловдив / № 391/
Ленин /06.08.1975/, Корженевска /30.07.1979/, Комунизъм /27.07.1988/, Хан Тенгри /17.07.1983/
2. Стамен Станимиров – Кюстендил /№ 392/
Ленин /13.07.1983/, Комунизъм /27.07.1983/, Корженевска /29.07.1983/,Хан Тенгри /17.07.1989/
3. Радослав Славов – Варна /№ 393/
Ленин /15.07.1983/, Комунизъм /27.07.1983/, Корженевска /27.07.1988/, Хан Тенгри//27.07.1989/
4. Господин Динев – Сливен /№ 394/
Комунизъм /30.07.1984/, Корженевска /30.08.1987/, Ленин /19.07.1988/,Хан Тенгри /17.07.1989/
5. Веселин Чаушев – Пловдив /№ 395/
Комунизъм /28.07.1985/, Корженевска /05.08.1985/, Ленин /17.07.1988/,Хан Тенгри /17.07.1989/
6. Емануил Деянов – София /№ 396/
Корженевска /30.07.1979/, Комунизъм /30.07.1980/, Ленин /18.07.1988/, Хан Тенгри /17.07.1989/
7.Минко Занковски – Черни Осъм /№ 397/.
Корженевска /28.07.1979/, Комунизъм /29.07.1980/, Ленин /18.07.1988/, Хан Тенгри /19.07.1989/
8. Дойчин Василев – София /№ 398/
Корженевска /30.07.1979/, Комунизъм /27.07.1980/, Ленин /17.07.1983/, Хан Тенгри /19.07.1989/
9. Петър Панайотов – Велико Търново /№ 399/
Комунизъм /02.08.1985/, Корженевска /26.07.1988/, Ленин /18.08.1988/, Хан Тенгри /18.07.1989/
10. Огнян Стойков – Петрич /Варна/ /№ 400/
Комунизъм /20.07.1987/, Ленин /28.07.1988/, Корженевска /29.0788/, Хан Тенгри /19.07.1989/
11. Людмил Янакиев – с. Радуил /Самоков/ /№ 401/
Комунизъм /20.07.1987/, Ленин /28.07.1988/, Корженевска /27.07.1988/, Хан Тенгри /19.07.1989/
12. Тодор Григоров – Кюстендил /№ 402/
Ленин 18.07.1988/, Комунизъв /24.07.1983/, Корженевска /30.07.1983/, Хан Тенгри 30.07.1989/
13. Димитър Начев – София /№ 403/
Корженевска /29.07.1986/, Комунизъм /31.07.1988/, Ленин /05.07.1986/, Хан Тенгри /21.07.1989/
14. Петко Тотев – София /№ 404/
Ленин /15.07.1983/, Комунизъм /26.07.1983/, Корженевска /27.07.1988/, Победа /18.08.1989/
15. Йорданка Димитрова – София /№ 405/
Ленин /15.07.1983/, Комунизъм /30.07.1983/,Корженевска /05.08.1985/,Победа /15.08.1989/

Забележка:
1. Списъкът е съгласуван с държавния треньор по алпинизъм на бившия СССР Владимир Шатаев.
2. Номерата в скоби, след имената, са по общия списък на всички Снежни барсове, удостоени до 18 ноември 1989 г.

доц. Сандю Бешев

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.