За хората и птиците

0
 

Сподели

Shares

Ако това лято пътят ви минава край Поморие, не пропускайте да отделите няколко часа и да посетите Поморийското езеро – една от двете солени лагуни в България. С площ от 814 хектара, езерото се обитава от 268 вида птици, повечето от които редки и застрашени, 31 вида бозайници, 20 вида земноводни и влечуги и над 80 вида висши растения. Отделно от векове от езерото се добива сол, а от средата на миналия век неговата лечебна кал се използва за лечение и рехабилитация.

Поморийско езеро
Снимка: https://saveti.bg/

Солената лагуна се намира на втория по големина в Европа прелетен път Via Pontica и по време на миграция над езерото преминават стотици хиляди птици от Европа за Африка. Обявено е за защитена местност през 2001 г., включено е и в списъка на влажните зони с международна значимост за опазване на птиците (2004) – Рамсарско място, както и в екологичната мрежа Натура 2000. Голямото птиче богатство е причина през последните години езерото да се посещава от много орнитотуристи от цял свят, което превръща езерото и неговите обитатели в екотуристически обект.

С цел опазване на биоразнообразието и екосистемата на солената лагуна, както и популяризирането й като екотуристически обект, на Поморийското езеро вече е факт новоизграденият Посетителски и природозащитен център. Сградата е осъществена в рамките на успешно приключилия проект на Зелени Балкани „Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление”, финансиран от Глобалния екологичен фонд (GEF) чрез Световната Банка. Целта на природозащитния център е да осигури необходимата инфраструктура за дългосрочно опазване на биоразнообразието и екосистемата на солената лагуна, да подпомогне устойчивото ползване на природните ресурси (сол, лечебна кал и др.) и да насърчи развитието на екотуризма.

Поморийско езеро
Снимка: https://pochivka.bg/

Освен изграждането на центъра, проектът на Зелени Балкани включваше и възстановяване на канала, свързващ езерото с Черно море, който гарантира притока на свежи солени води в езерото и благоприятства биологичното разнообразие и производството на сол и добива на лечебна кал. Проведени бяха научни изследвания и консервационни дейности за възстановяване на гнездови местообитания на редки видове водолюбиви птици, в резултат на които числеността на целевите видове се е увеличила неколкократно.

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.