Начало на алпийската книжнина: годишник на Българския планински клуб

Откриване на Музея по алпинизъм в УЦ „Мальовица” - 10 декември 2022 г., събота, 11 часа

0
 

Сподели

Shares
Годишник на Български планински клуб
Годишник на Български планински клуб / Архив на доц. Сандю Бешев

На уречената дата и час Музея и основно обновената сграда на УЦ „Мальовица” ще бъдат официално открити. На изложените около 40 пана, текстово и в снимков материал, гостите на откриването ще се докоснат до най-важните моменти от живота на българския алпинизъм. Ще се срещнат с отдавна забравените съоръжения и екипировка от онова време, когато алпинизмът ни прохождаше.

Ще разгърнат и близо 500-те книги и брошури, разказващи за раждането и развитието на родния алпинизъм. За съжаление сред многобройните книги няма да могат да видят нито един от издадените 4 годишника на БАК, както и с 3-те книжки „Известия на БАК”. Посетителите, поне засега, ще се срещнат само с фотокопията на техните първи страници.

Силно се надяваме, че в най-скоро време някои от ветераните или техните наследници ще ни зарадват и с истинските, оригиналните, книжки, за които организаторите имат готовност и за заплащане на предложените екземпляри. Очакваме изненада още на 10 декември, защото тези две издания са първите в живота на българския алпинизъм и те в оригинал трябва да заемат своето достойно място в музея.

Начало на алпийската книжнина

Издаването на годишник на Българския планински клуб е една отдавнашна мечта за неговите членове и тя намира своята реализация още в първите месеци на 1933 г. като Годишник на БПК за 1932 г. Въпреки оскъдните средства, ентусиазмът е голям и в края на годината първият годишник е вече в ръцете на алпинистите.

Когато на 19 ноември 1929 г. се учредява първата организация на българските алпинисти, в член 2 на устава ѝ е записано, че целта на клуба е „Да работи за пълното завладяване на българските планини и прилагането в тях на истинско планинарство”. Тази цел членовете на клуба предвиждат да постигнат чрез редица дейности – провеждане на високопланински излети, строеж на заслони и хижи, изнасяне на сказки, третиращи въпросите на високата планина, издаване на карти и други трудове за планината, в това число и Годишник на клуба.

От всичките набелязани цели най-успешно се изпълнява тази с организирането на петъчните клубни събрания, които винаги са придружавани от изнасяне на интересни сказки от областта на географията, топографията, фотографията, метеорологията и редица още дейности, свързани с високата планина. Лекторите обикновено са видни учени, които привличат много гости, дори и такива, които нямат нищо общо с планината. С много голям интерес се посрещат и преводните материали за успехи на чуждестранни алпинисти, най-вече от Хималаите, които вече са станали тема номер едно.

Поради липса на средства, много трудно се осъществяват обаче две много важни цели – строителството на хижи и заслони, както и издаването на Годишник. И ако за заслон въпроса бе отчасти решен /за него ви разказахме в предишния материал/ то за годишника нещата стават доста по-трудно. Но когато желанието е голямо, а ентусиазмът завладяващ, нещата стават. Така в началото на м. февруари 1933 г. на книжния пазар се появява първият годишник на клуба под скромното, но много точно име „Български планински клубъ Годишник I1932.”

Известия на Български алпийски клуб
Известия на Български алпийски клуб / Архив на доц. Сандю Бешев

Първи редактор на годишника е Стефан Попов – човекът, който бе направил най- много и за учредяването на клуба. Най-значително място в първия годишник са намерили двете статии на Павел Делирадев, който вече е председател на клуба „Ендемичната гуша” и „Ендемичната хематурия”, на които той е посветил дълги години – едно интересно изследване получило висока оценка от специалистите не само у нас, но и в чужбина. Много висока оценка получава и статията на Стефан Попов – „Психология на планинеца” – една публикация, за която доскоро не биваше да се споменава, а от година намери своето достойно място в библиотеките на множество планинари, алпинисти и туристи.

Както тези, така и останалите статии в годишника са с кратко резюме на френски и английски. Получил високо признание не само у нас, но и в чужбина, въпреки финансовите затруднения, клубът продължава издаването му и от него излизат още три годишника – II-ри, през 1935 г., III-ти, през 1937 г. и IV-ти, през 1940 г., които отразяват спортните и научните интереси на клуба.

Поради преминаването на Стефан Попов на дипломатическа работа извън страната, следващите три годишника излизат под редакторството на Божидар Стоичков. И четирите годишника са богато илюстровани с висококачествени черно-бели снимки и много материали от живота на нашите и чуждестранни алпинисти, както и много научнопопулярни статии.

Както по-горе споменахме, годишниците се приемат с голям интерес, но те не могат да задоволят текущите интереси на членовете на клуба и това налага настоятелството да вземе решение от края на 1934 г. за издаването  на тримесечни бюлетини „ИЗВЕСТИЯ – Български алпийски клубъ” /виж снимките/. Видно от заглавието, клубът вече е преименуван от планински в алпийски. И тъй като от много автори точната дата на преименуването на клуба и приемането му за член на /UIAA/ се греши, считам отново да уточня и дебело да подчертая. На 17 ноември 1934 г. общото събрание на клуба единодушно приема предложението на настоятелството клубът да бъде преименуван от БПК на БАК.

Новото име, богатата му и разнообразна дейност не остават незабелязани от сродните алпийски организации и преди всичко от Международния съюз на алпийските асоциации /UIAA/. Ярко доказателство за това е и фактът, че в началото на 1935 г. клубът официално е поканен за неин член. Официалното приемане на БАК в тази авторитетна организация става на 4 юли 1935 г. по време на II-рия ѝ конгрес, проведен в Барселона.

Но, да се върнем отново към Известия на БАК, където във формулировката на решението се казва: „Известие на БАК не ще бъде вестник за сензационна информация, чрез която да се пропагандира и популяризира борбата в планината, а един орган с чисто организационни цели. Тримесечният бюлетин има следните раздели: Метеорологични данни, научен отдел, хижи и заслони, новини от чужбина, сказки, кратки съобщения, излетни бюлетини, спасителна служба, книжнина…”

Тези малки книжки от 30-32 страници бързо стават любимо четиво не само за алпинистите, но и за всички, които имат отношение към планината. За съжаление този така добре списван бюлетин излиза само в четири броя и поради финансови затруднения е спрян.

Както Годишникът, така и Бюлетините на БАК днес са останали като библиотечна рядкост и не са достояние на алпинистите и любителите на планината. Тези, които биха желали да се докоснат до двете първи издания на БАК, могат да направят това в Народната библиотека „Кирил и Методи” в София. Авторът направи това още през 70-те години на миналия век, когато събираше материали за историята на българския алпинизъм. Уверявам ви, че Годишникът има висока литературна, дори и научна стойност, а Бюлетинът – богата и точна информация за времето в планината и това, което алпинистите правят в първите им опити по отвесните скали.

Доц. Сандю Бешев

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.