ПЛАНИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ: Стара планина

0
 

Сподели

Shares

Стара планина е висока (над 1600 м), верижна (съставена от много по-малки масиви) и младонагъната планина, макар да ни заблуждава името й. Формирана е през един от последните геохроноложките периоди, в последните 145 млн. години. Тя принадлежи на две геоморфоложки структури – на първо ниво на Балканидите и после на Алпо-Хималайската планинска верига, възникнала след сблъскването на двата древни континента Гондвана и Евразия. Логически, тя е продължение на планинската верига Карпати, с която се свързва при пролома на река Дунав при Железна врата на сръбско-румънската граница.

връх Ботев
снимка: Мартина Карагьозова/ Група върхове на връх Ботев, Стара планина

Българската част на Стара планина започва при Белоградчишкия проход и достига черноморския нос Емине, като в източната й част върховете й сериозно се снишават. В средата й е разположен географският център на страната ни – местността Узана. Планината е добре залесена и горските й територии приютяват изключително богат животински и растителен свят. По тази причина в Стара планина се намират голям брой защитени местности – един национален парк, два природни парка и общо 31 резервата.

ВИЖ ОЩЕ: Разходка из всяко планинско кътче – всички 39 планини на България ще намериш тук

Стара планина
Стара планина, снимка: Евгени Динев

Заради сериозните различия в релефа, северният и южният макросклон се характеризират с различен ландшафт и климат. На север склоновете са стръмни и отсечени, а на юг са доста по-полегати и на места продължават, в напречни прагове, към съседната Средна гора. От север се наблюдават повече валежи, а от юг – по-силни ветрове. Валежите са рядкост единствено през есента, която е най-благоприятният сезон за туризъм, а мъглите са често срещано явление през цялата година. Ветровете са най-опасният фактор на местния климат. Заради конкретните възможности на релефа, множеството туристически маршрути минават по главното било на планината, което не е защитено от вятър и има голям брой случаи на загинали хора поради измръзване.

Районът на Западна Стара планина обхваща 190 км от дължината на планината – от Белоградчишкия до Златишкия проход. Тук се намира най-широката част на планината, която достига 60 км и се простира между Петроханския проход и впечатляващия Искърски пролом. Искърското дефиле е един от трите големи пролома, всечени в Старопланинската верига, и най-красивият сред тях. Другите два са на реките Луда Камчия и Мараш.

връх Шипка
снимка: Jeroen Kransen, wikipedia/ връх Шипка

Голяма част от горите в тази част на Стара планина са били унищожени в миналото с цел дърводобив и по тази причина районът се откроява с малък брой защитени територии в сравнение с централните и източните части. Именно в Северозападна България се изграждат първите дървопреработвателни предприятия, използващи букова дървесина. Все пак в Западна Стара планина са се запазали някои ограничени участъци с вековни гори. Цялата Западна Стара планина попада под защитата на екологична мрежа Натура 2000 по Директивата за местообитанията.

Районът включва 13 много различни по характер по-малки планини. От запад на изток се редят Светиниколска, Чипровска, Берковска, Козница, Врачанска, Понор, Мала, Чепън, Ржана, Голема, Софийска, Мургаш и Етрополска. Например, Врачанска, Понор и Мала са изградени предимно от варовикови скали, което е позволило развитието на карстов релеф в тези планини. В Ржана, Берковска и Чипровска се наблюдава съчетание от всички видове скали – магмени, седиментни и метаморфни. Планините, обграждащи Софийска котловина имат заравнени била, лишени от горска растителност.

Стара планина
Стара планина, снимка: Виктор Селиктар

СТАРА ПЛАНИНА

ДЯЛОВЕ
37*1 СВЕТИНИКОЛСКА
ПЛАНИНА

Първенец: вр. Хайдушки камък, 1721 м
Условия за туризъм: частична маркировка, няма хижи
Събития: „Rocks & Roll Run“
37*2 ЧИПРОВСКА ПЛАНИНА
Първенец: Миджур, 2168 м
Условия за туризъм: Чипровска екопътека, Копренска екопътека, две хижи
Събития: „Три чуки“
37*3 БЕРКОВСКА ПЛАНИНА
Първенец: Ком, 2016 м
Природни забележителности: пещера Мишин камък
Условия за туризъм: маркировка Ком-Емине, две хижи
Условия за катерене: с. Комшица
Условия за парапланеризъм: вр. Ком, м. Дупките
Условия за колоездене: тур гр. Берковица – м. Копрен – вр. Миджур – Белоградчишки скали
Събития: „КОМски траверс“
37*4 КОЗНИЦА ПЛАНИНА
Първенец: Тодорини кукли, 1785 м
Природни забележителности: ждрело река Медвен
Условия за туризъм: екопътека Иванчова поляна, маркировка Ком-Емине, две хижи
37*5 ВРАЧАНСКА ПЛАНИНА
Първенец: Бегличка могила, 1482 м
Природни забележителности: скални образувания Божият мост и Ритлите, пещери Бараки 14 и Беляр
Условия за туризъм: екопътека Боров камък, частична маркировка, четири хижи
Условия за катерене: Лакатнишки скали, проход Вратцата, с. Згориград, с. Паволче
Условия за парапланеризъм: вр. Околчица, с. Згориград
Събития: „Ботева алпиниада“, „Колелото на живота“, „У царството на Трибалете“
37*6 ПОНОР ПЛАНИНА
Първенец: Сърбеница, 1479 м
Природни забележителности: най-дълбоката пещера Колкина дупка; най-високият водопад Скакля
Условия за туризъм: Вазова екопътека, частична туристическа маркировка, една хижа
Условия за парапланеризъм: с. Губислав, водопад Добравишка Скакля
Условия за колоездене: тур гара Лакатник – планинско било
37*7 МАЛА ПЛАНИНА
Първенец: Церия, 1234 м
Условия за туризъм: частична маркировка, една хижа
Условия за катерене: хижа Люляка
37*8 ЧЕПЪН ПЛАНИНА
Първенец: Петров кръст, 1206 м
Природни забележителности: най-голямото естествено карстово блато, Драгоманското; скално образувание Котлите
Условия за туризъм: частична маркировка, липсва туристическа база
Условия за катерене: с. Калотина
Условия за парапланеризъм: с. Летница
Условия за колоездене: с. Разбоище – с. Връдловци – с. Чеперлинци
Събития: „Байк и рън за Чепън“
37*9 РЖАНА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Козница, 1636 м
Природни забележителности: скален венец вр. Козница
Условия за туризъм: липсва маркировка, две хижи
Условия за парапланеризъм: вр. Козница
37*10 ГОЛЕМА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Чукава, 1588 м
Условия за туризъм: маркировка Ком-Емине, две хижи
37*11 СОФИЙСКА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Готен, 1295 м
Природни забележителности: Кътински пирамиди
Условия за туризъм: частична маркировка, една хижа
Условия за колоездене: тур с. Батулия – с. Бакьово
Събития: „Джуренец Куест“, „Malak Sechko Run“
37*12 МУРГАШ ПЛАНИНА
Първенец: вр. Мургаш, 1687 м
Условия за туризъм: маркировка Ком-Емине; една хижа
Събития: „Golyam Sechko Run“; „7 Hills Run“, „Купа Мургаш“
37*13 ЕТРОПОЛСКА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Мара Гидия, 1790 м
Природни забележителности: ждрело на р. Малки Искър
Условия за туризъм: частична маркировка, четири хижи
Условия за парапланеризъм: седловина Кашана
37*14 ЗЛАТИШКО-ТЕТЕВЕНСКА ПЛАНИНА
Първенец: Вежен, 2198 м
Условия за туризъм: поддържана туристическа маркировка, маркировка Ком-Емине; шест хижи
Условия за парапланеризъм: с. Рибарица, гр. Тетевен
Условия за колоездене: тур гр. Клисура – вр. Вежен
37*15 ТРОЯНСКО-КАЛОФЕРСКА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Ботев, 2376 м
Природни забележителности: алпийски ръб Кръстците, Русалийска пътека, лифт от връх Сопот до хижа Добрила, екопътека ждрело на Бяла река
Условия за туризъм: поддържана туристическа маркировка, маркировка Ком-Емине
Условия за парапланеризъм: проход Беклемето, вр. Острец, м. Паниците, гр. Сопот, с. Тъжа
Условия за колоездене: гр. Сопот; тур с. Кърнаре – вр. Левски
Условия за катерене: Райски масив, резерват „Северен Джендем“, ждрело Стара река
Събития: „Зимна републиканска алпиниада“, „Балкан рън“
37*16 ШИПЧЕНСКО-ТРЕВНЕНСКА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Столетов, 1326 м
Условия за туризъм: добра туристическа маркировка; маркировка Ком-Емине, над 10 хижи
Условия за парапланеризъм: вр. Бузлуджа
Събития: „Спици и бодли“, „Tryavna Ultra“
37*17 ЕЛЕНО-ТВЪРДИШКА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Чумерна, 1536 м
Условия за туризъм: маркировка Ком-Емине, три хижи
37*18 КОТЛЕНСКО-ВЪРБИШКА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Разбойна, 1128 м
Природни забележителности: карстов релеф, скални феномени Свинската глава, Костенурката, Добровански скални гъби
Условия за туризъм: маркировка Ком-Емине, една хижа и един заслон
37*19 КАМЧИЙСКО-ЕМИНСКА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Каменяк, 626 м
Условия за туризъм: маркировка Ком-Емине; една хижа
Природни забележителности: Чудните скали, парк Изворите
Условия за парапланеризъм: н. Емине
37*20 СЛИВЕНСКА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Българка, 1181 м
Условия за туризъм: частична маркировка, пет хижи
Природни забележителности: Природен парк „Сините камъни“
Условия за парапланеризъм: Айтоска планина

Планините на България

В брой ЛЯТО 2017 на Списанието си поставихме интересна задача. Решихме да съберем на едно място всички планини на България – да ги преброим, да ги огледаме отблизо и да се опитаме да ги опознаем поне малко по-добре.

Включете се и вие в начинанието! На сайта, обединени от общо заглавие „Планините на България„, ще намерите материали за всяка една от 39-те родни планини – помогнете ни да съберем всичко интересно и характерно за всяка една от тях. От природни забележителности до места и условия за спорт и туризъм – споделете ни в коментарите всичко, което знаете за съответната планина. Ние ще допълваме своевременно информацията в статиите, така че в един момент да съберем на едно място всичко онова, което прави планините притегателно и предпочитано място за свободното време.

Лято 2017

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.