ПЛАНИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ: Витоша

0
 

Сподели

Shares

Витоша крие невероятно разнообразие от характеристики – от една страна е мистериозна и мразовита като Стара планина (изпитали сме многократно силните й ветрове и непрогледните й, спонтанни мъгли); от друга, има ледникови циркуси и каменни морета, характерни за ръбестите масиви на Рила и Пирин. В миналото планината е била съвсем дива, покрита с гори и обитавана от мечки, диви кози, благородни елени и рисове, но всичко това е изчезнало под въздействието на човека.

Витоша
Снимка: park-vitosha.org, Архив Дирекция Природен парк „Витоша“

Един от най-запомнящите се силуети на планината е този на скалните върхове Голям и Малък Резен. Друга по-малка двойка скали са били катерени доста повече в началните години на българския алпинизъм – Комините, закътани в пролома на Драгалевска река. Първенецът Черни връх е център на масива и от него се спускат пет основни била. Интересна част е Боснешкия карстов район, където се намират повече от 30 пещери, две от които сред най-дългите в България.

ВИЖ ОЩЕ: Разходка из всяко планинско кътче – всички 39 планини на България ще намериш тук

Николай Велев. Витоша, септември 2012
Николай Велев. Витоша, септември 2012

Етажираните плата на планината са подходящи площадки за полети с парапланер. През Витоша вървят множество горски пътеки, като маркираните сред тях са главно за Черни връх, а много второстепенни пътеки следват коритата на планински реки. Изключително популярни са обиколните маршрути на планината – в подножието и по билото й са изминаваните от стотици участници трасета на състезанията „Витоша 100“ и „Витоша Рън“.

С байк на Витоша

Планина Витоша се простира върху площ от над 300 кв. км. На северозапад Владайската седловина и р. Владайска я отделят от планината Люлин; на североизток е Софийската котловина; на изток р. Искър я отделя от Лозенска планина; а на югоизток дълбоката долина на р. Ведена я отделя от планината Плана. Бука-Преслапската седловина на юг я отделя от планината Верила, като границата между тях продължава по долината на реката Добри дол до водослива й с р. Клисурата (Суха). По-нататък границата следи р. Клисурата (отделя я от Голо бърдо) до с. Боснек, а след това поречието на р. Струма и язовир “Студена”. На запад Витоша стига до Пернишката котловина.

Витоша. Снимка: Яне Голев
Витоша. Снимка: Яне Голев

Витоша е първият парк в България и на Балканския полуостров. Обявен е една година след Лондонското определение за национални паркове. През 1936 г., под влияние на Съюза за защита на природата – инициатор и за обявяването му, е изготвена и обнародвана Наредба-закон за защита на родната природа, според която паркът не е вече национален, а народен. Едновременно с това до 1952 г. действа специален Правилник за стопанисване и управление на Народен парк Витоша и включените в него бранища. Витоша планина представлява един сложен и твърде интересен обект от геоложко, петрографско, растително и туристическо гледище. Нейното голямо теренно и природно разнообразие от извори, реки, водопади, торфища, морени и гори винаги е привличало и занимавало природолюбителя и туриста. Този интерес и възможност за посещение се засилва и от непосредствената близост на Витоша до столицата. Като начало на модерен и организиран туризъм може да се приеме първият излет до Черни връх на 28.VIII.1895 г. – дело на писателя Алеко Константинов.

Морените

Най-значителният защитен обект в парка е резерватът Бистришко бранище, обявен за такъв през 1934 г. с Постановление № 15422 от 27 октомври. Той е с площ от 741,7 ха. Разположен е върху североизточния склон на Витоша под връх Голям Резен и вр. Скопарник, във водосборния район на р. Бистрица и р. Янчевска между 1 430 и 2 282 м н.в. Създаден е, за да се запази в непроменен вид един участък от иглолистна гора и разположената над нея високопланинска тревна растителност. Така се дава възможност да се развият и проучат неповлияни от човешката стопанска дейност различни по вид и характер горско-дървесни и тревни съобщества.

Витоша

ВИТОША

Първенец на планинината: вр. Черни връх, 2290 м
Природни забележителности: множество пещери, вкл. най-дългата пещера Духлата и пещера Врелото, резервати, каменни реки
Условия за туризъм: поддържана маркировка, екопътеки, европейски маршрут Е4, повече от 10 хижи
Условия за воден спорт: язовир Студена
Условия за катерене: Комините, Резньовете, Боянски водопад
Условия за парапланеризъм: село Бистрица, Вълчата скала, Комините, Резньовете
Условия за колоездене: маршрутът на Обиколката на Витоша, обиколка село Ярлово
Спортни събития: „Витоша 100“, „Salomon Vitosha Trail“, „Витоша рън“

Планините на България

В брой ЛЯТО 2017 на Списанието си поставихме интересна задача. Решихме да съберем на едно място всички планини на България – да ги преброим, да ги огледаме отблизо и да се опитаме да ги опознаем поне малко по-добре.

Включете се и вие в начинанието! На сайта, обединени от общо заглавие „Планините на България„, ще намерите материали за всяка една от 39-те родни планини – помогнете ни да съберем всичко интересно и характерно за всяка една от тях. От природни забележителности до места и условия за спорт и туризъм – споделете ни в коментарите всичко, което знаете за съответната планина. Ние ще допълваме своевременно информацията в статиите, така че в един момент да съберем на едно място всичко онова, което прави планините притегателно и предпочитано място за свободното време.
Лято 2017

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.