Промените в климата се забързват

0
 

Сподели

Shares

Природозащитната организация WWF съобщи, че промените в климата увеличават своята скорост и интензитет и този факт изисква незабавни действия. Това гласят изводите на петия доклад на работна група 1 към Междуправителствения съвет по изменение на климата към ООН.

Промените в климата се забързват

„Колкото и да обсъждаме фактите и да дебатираме върху тях, не можем да отречем реалността и трябва да действаме в съответствие с новите факти, които са все по-стряскащи. Ние знаем, че голяма част от замърсяването, което причинява климатичните промени идва от изгарянето на изкопаеми горива. Затова WWF призовава правителствата и инвеститорите да спрат да инвестират в този тип енергия и да насочат усилия и ресурси за развитието на възобновяемите енергийни източници „, каза Саманта Смит, ръководител на глобалната инициатива на WWF за климат и енергия.
 
Тази констатация е особено вярна за Централна и Източна Европа, тъй като регионът е все още силно зависим от изкопаемите горива. „В голяма степен страните от региона и в частност България, не желаят дори да поставят за обсъждане реалната оценка на енергийните и икономическите алтернативи в средносрочен и дългосрочен аспект и как това може да повлияе не само за справяне с увеличаващите се въглеродни емисии, но и да доведе до истинска енергийна независимост и развитие на никовъглеродна зелена икономика с намаляващо използване на изкопаемите горива“, каза Георги Стефанов, експерт политики и климатични промени към WWF България

Делът на възобновяемите енергийни източници в Централна и Източна Европа не се увеличава устойчиво и стабилно въпреки че секторът има огромен потенциал чрез възможности за разширение и взаимно сътрудничество между страните в региона.

„За съжаление, принципите на устойчивото развитие в енергийния сектор все още не се отчитат достатъчно задълбочено и за това ставаме свидетели на изграждането на много нови мощности от различни ВЕИ технологии, като те се изграждат в най-неподходящите за тази цел места, често в конфликт с природата и неясни последици за околната среда“, добавя Стефанов.

Въпреки, че енергийната ефективност се характеризира с трайна и сигурна възвръщаемост на вложените средства и намаляване на емисиите, правителствата на страните в Централна и Източна Европа все още не инвестират достатъчно в разрастването на нейния потенциал. А той е огромен – от изграждането на съвременни системи за жилищно отопление до изграждане на нови мощности, транспорт и др.

На този етап правителствата от региона не планират и сериозните промени, които ще се случат в тази област, провокирани от Директивата за енергийните характеристики на сградите и новата Директива за енергийна ефективност. Те предвиждат след 4 до 7 години много промени в областта на енергийната ефективност и истинска „революция“ чрез независимост на домакинства, сградите и цели общности.

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.