Васил Тодев: Работата по туристическите маршрути в България не е по силите само на една организация

Какво е необходимо да се направи за подобряване на условията за създаване и поддръжка на туристическите маршрути в България?

0
 

Сподели

Shares
Туристическа маркировка
снимка: Васил Тодев (Фейсбук)

Темата за новосъздадения от БТС фонд за набиране на средства за създаване и подновяване на туристически маркировки получи широк обществен отзвук, а ние сме радостни, че експерт от нивото на Васил Тодев взе отношение. Убедени сме, че чрез неговия дългогодишен опит и познания, той ще съумее да даде нужния тласък на така необходимата промяна за подобряване на условията за създаване и поддръжка на туристическите маршрути в България. Пожелаваме му успех! В настоящия материал споделяме написаното от него в профила му във Фейсбук, за да даде на повече хора по-широка перспектива над проблема.

* * *

Васил Тодев
Васил Тодев (снимка: Фейсбук)

Васил Тодев е географ, планински водач и учредител на сдружение “Байкария”. Работи по теми, свързани с развитието на туризма, природоопазването, местното развитие и неформалното образование, реализира инициативи и проекти, насочени към подобряване на условията за развитие на алтернативен туризъм в района на Родопите. Той е депутат от 49-ото НС от „Продължаваме Промяната“ – „Демократична България“ и член на Комисията по околна среда и водите в парламента.

* * *

„Добре е, че в крайна сметка Българския туристически съюз прави опити и необходимите усилия да подобри дейността си и да започне пълноценно да допринася за развитието на планинския туризъм в България. След дългогодишно, умишлено или не бездействие, е време тази организация да започне да реализира очакванията, които планинарската общност има към нея. С получаването на лиценз за национална спортна организация, по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта, вече има и легалното основание, което дава възможност на БТС, чрез неговите членове, т.е. туристическите дружества, да изпълняват изброените в Чл. 38 на закона дейности.

Важно е да се уточни, че тази законова уредба не осигурява ексклузивност на БТС и неговите членове по отношение на цялостното планиране, управление и поддръжка на мрежата от туристически маршрути в България. Такава ексклузивност не може да има, най-малкото защото в България липсва цялостен регламент за тази дейност.

Това е и основната причина, да няма хомогенна и добре поддържана система от туристически маршрути. Реалността не отговаря на нуждите на планинарската общност и не постига целите за развитие на България като туристическа дестинация.

Моята визия за решаването на проблемите, свързани с развитието и управлението на системата от туристически маршрути, минава през цялостна организация на дейността.

Вижте още: Маркировката в планината – къде и как, и кой е отговорен?

Туристическа маркировка
снимка: Васил Тодев (Фейсбук)

Необходимо е:

  • Формулиране на легално понятие за туристически маршрут, защото в момента такова липсва. Това от своя страна поставя всички туристически маршрути в уязвимо положение, защото след като те нямат статут, не може да бъде ясно чия собственост и отговорност са те;
  • Създаването на единен национален регистър на туристическите маршрути – в момента никой в България не е в състояние да каже колко точно километра маркирани туристически маршрути имаме и какво е тяхното състояние. Съответно без тази информация няма как тези маршрути да бъдат легализирани и да бъде планирано тяхното бъдещо развитие и поддръжка;
  • Инвентаризация на маршрутите – необходимо е, чрез масирана кампания да се направи цялостен преглед на състоянието на маршрутите и събраната информация впоследствие да послужи за създаването на националния регистър. На тази база ще установим точното местоположение на маршрутите и съответно ще можем да определим собствеността на териториите, през които преминават;
  • Изработване на адекватен механизъм за координация на дейността между институциите, от които тя зависи, а именно Министерствата на туризма, на земеделието и храните, на околната среда и водите и това на регионалното развитие;
  • Създаване на национален орган, който да управлява и контролира дейността. Струва ми се най-логично той да е в Министерство на туризма и да включва постоянни представители на изброените институции, активните туристически организации в т.ч., но не само, БТС.
  • Изработване на единен правилник за начините на обособяване и маркиране на туристически маршрути;
  • Изработване на механизъм за дългосрочно финансиране на дейностите.
  • Ясен регламент за това кой и при какви условия има право да предлага, създава и маркира туристически маршрути.

Както се вижда от написаното по-горе, решаването на проблемите, свързани с развитието и поддръжката на мрежата от туристически маршрути в България, е сложна и комплексна задача, която не е по силите на само една, макар и национална, организация.

По тази причина съвместно с Министерство на туризма, започнахме работен процес, за да формулираме предложение за цялостна организация на дейността.

Тази инициатива е отворена и покана за участие в нея ще получат всички заинтересовани организации, които с дейността си са доказали, че имат отношение към темата.“

Вижте още: БГ Туризъм: А сега накъде?

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.