Какво показаха проверките на Меча поляна

Затвърждават се съмненията, че развитието на туристическия комплекс Мальовица се извършва "на парче" и в някои от случаите, извън предвидените по закон процедури

0
 

Сподели

Shares
Меча поляна
Меча поляна (снимка: trafficnews.bg)

В края на февруари ви запознахме със случая „Мальовица“. Най-общо казано, той касае състоянието на курортен комплекс “Мальовица” и прилежащата част на Национален парк “Рила”. Там са видни множество намеси в природата и ландшафта, трансформации, които будят тревога.  

Тогава депутатът Васил Тодев от трибуната на Народното събрание поиска обяснения от МОСВ и МРРБ със сигнали и парламентарни въпроси. Тодев инициира публични дискусии с участието на ресорни министри, в това число на Околната среда и водите, на Туризма, на Регионалното развитие и благоустройство, на директора на Изпълнителна агенция по горите, в това число дискусията: “Състояние и бъдещо развитие на курортен комплекс Мальовица”, 5 март 2024 г. Днес той публикува резултатите от извършените съвместно в началото на март проверки на Меча поляна от РИОСВ София, РДНСК, ИАГ и община Самоков, с които ви запознаваме в следващите редове.

РИОСВ София констатират:
– преместваем обект „контейнер“, без разрешение за поставяне;
– едноетажна модулна къща, без разрешение за поставяне;
– едноетажна дървена къща, без разрешение за поставяне;
– детска къщичка, без разрешение за поставяне;
– преградена и завирена река Мальовица за водовземане – не са представени документи;
– беседка – не са представени документи;
– ски влек 1,2,3 – с удостоверение за търпимост;
– едноетажни постройки, видимо старо строителство – не са представени документи;
– дървена беседка – не са представени документи;

На база на изброените констатации, РИОСВ София издава осем акта за установяване на административни нарушения и по-конкретно нарушение на чл.10.ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – нарушение на Закона за биологичното разнообразие.

РДНСК София област пише констативен протокол, в който се чете следното:
– премахнати са снежните оръдия, снежната инсталация по пистата (без стойките) и стълбовете за електрическо осветление; Поради снежната покривка не могат да установят трасетата на захранващите ги проводи;
– установено е водовземане от река Мальовица и тръба, отвеждаща водата в неясна посока;
– преместваемите обекти, премахнати по-рано по предписание на община Самоков, са поставени отново на същите места;

Изпълнителна агенция по горите, във връзка с констатираните при проверката обекти, за които не са представени документи, разрешаващи изграждането им в горски територии (разрешения за поставяне или разрешения за строеж), ИАГ е изпратила писмо, с копие от констативния протокол от проверката, извършена на 07.03.2024 г. на началника на ДНСК и на кмета на Община Самоков, за предприемане на действия по компетентност, съгласно Закона за устройство на територията.

Община Самоков констатира обектите, за които няма представени документи и разрешение за поставяне и издава констативни актове по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за премахване;
– издават акт за установяване на административно нарушение на Агросим ЕООД за повторно поставяне на премахнати едноетажни преместваеми обекти;
– издава заповеди за премахване на едноетажна модулна дървена къща и контейнер с размери 5*2,40*2,50 метра.

Вижте: Quo vadis, Мальовице?!

В своя пост във Фейсбук народният представител Васил Тодев коментира:

Видно от констатираното в протоколите на Меча поляна има множество нарушения като все още не е ясна пълната картина, предвид факта, че проверките са правени при зимни условия, което не е позволило на проверяващите да установят връзката между водохващането на река Мальовица и съоръженията за изкуствен сняг, както и проводниците осигуряващи захранване на осветлението на пистите. И двете съоръжения по същество представляват строителство, за което явно към момента няма представени съответните разрешителни.

За съжаление установените в рамките на проверките нарушения затвърждават съмненията, че развитието на туристическия комплекс Мальовица се извършва „на парче“ и в някои от случаите, извън предвидените по закон процедури. Този факт доказва необходимостта от широк обществен дебат, в който да участват всички заинтересовани страни, така че да се постигне балансирано и законосъобразно развитие на този емблематичен за България район.

Ние изцяло подкрепяме казаното от Васил Тодев и вярваме, че единственият начин за въздействие, е чрез обществен натиск.

Отговорите на институциите, в пълния им текст, може да намерите на следните линкове:

1. Отговор от РИОСВ София
2. Отговор от РДНСК София област
3. Отговор от Изпълнителна агенция по горите
4. Отговор от община Самоков

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.