ПЛАНИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ: Стара планина

 
0

Стара планина е висока (над 1600 м), верижна (съставена от много по-малки масиви) и младонагъната планина, макар да ни заблуждава името й. Формирана е през един от последните геохроноложките периоди, в последните 145 млн. години. Тя принадлежи на две геоморфоложки структури – на първо ниво на Балканидите и после на Алпо-Хималайската планинска верига, възникнала след сблъскването на двата древни континента Гондвана и Евразия. Логически, тя е продължение на планинската верига Карпати, с която се свързва при пролома на река Дунав при Железна врата на сръбско-румънската граница.

връх Ботев
снимка: Мартина Карагьозова/ Група върхове на връх Ботев, Стара планина

Българската част на Стара планина започва при Белоградчишкия проход и достига черноморския нос Емине, като в източната й част върховете й сериозно се снишават. В средата й е разположен географският център на страната ни – местността Узана. Планината е добре залесена и горските й територии приютяват изключително богат животински и растителен свят. По тази причина в Стара планина се намират голям брой защитени местности – един национален парк, два природни парка и общо 31 резервата.

ВИЖ ОЩЕ: Разходка из всяко планинско кътче – всички 39 планини на България ще намериш тук

Стара планина
Стара планина, снимка: Евгени Динев

Заради сериозните различия в релефа, северният и южният макросклон се характеризират с различен ландшафт и климат. На север склоновете са стръмни и отсечени, а на юг са доста по-полегати и на места продължават, в напречни прагове, към съседната Средна гора. От север се наблюдават повече валежи, а от юг – по-силни ветрове. Валежите са рядкост единствено през есента, която е най-благоприятният сезон за туризъм, а мъглите са често срещано явление през цялата година. Ветровете са най-опасният фактор на местния климат. Заради конкретните възможности на релефа, множеството туристически маршрути минават по главното било на планината, което не е защитено от вятър и има голям брой случаи на загинали хора поради измръзване.

Районът на Западна Стара планина обхваща 190 км от дължината на планината – от Белоградчишкия до Златишкия проход. Тук се намира най-широката част на планината, която достига 60 км и се простира между Петроханския проход и впечатляващия Искърски пролом. Искърското дефиле е един от трите големи пролома, всечени в Старопланинската верига, и най-красивият сред тях. Другите два са на реките Луда Камчия и Мараш.

връх Шипка
снимка: Jeroen Kransen, wikipedia/ връх Шипка

Голяма част от горите в тази част на Стара планина са били унищожени в миналото с цел дърводобив и по тази причина районът се откроява с малък брой защитени територии в сравнение с централните и източните части. Именно в Северозападна България се изграждат първите дървопреработвателни предприятия, използващи букова дървесина. Все пак в Западна Стара планина са се запазали някои ограничени участъци с вековни гори. Цялата Западна Стара планина попада под защитата на екологична мрежа Натура 2000 по Директивата за местообитанията.

Районът включва 13 много различни по характер по-малки планини. От запад на изток се редят Светиниколска, Чипровска, Берковска, Козница, Врачанска, Понор, Мала, Чепън, Ржана, Голема, Софийска, Мургаш и Етрополска. Например, Врачанска, Понор и Мала са изградени предимно от варовикови скали, което е позволило развитието на карстов релеф в тези планини. В Ржана, Берковска и Чипровска се наблюдава съчетание от всички видове скали – магмени, седиментни и метаморфни. Планините, обграждащи Софийска котловина имат заравнени била, лишени от горска растителност.

Стара планина
Стара планина, снимка: Виктор Селиктар

СТАРА ПЛАНИНА

ДЯЛОВЕ
37*1 СВЕТИНИКОЛСКА
ПЛАНИНА

Първенец: вр. Хайдушки камък, 1721 м
Условия за туризъм: частична маркировка, няма хижи
Събития: “Rocks & Roll Run”
37*2 ЧИПРОВСКА ПЛАНИНА
Първенец: Миджур, 2168 м
Условия за туризъм: Чипровска екопътека, Копренска екопътека, две хижи
Събития: “Три чуки”
37*3 БЕРКОВСКА ПЛАНИНА
Първенец: Ком, 2016 м
Природни забележителности: пещера Мишин камък
Условия за туризъм: маркировка Ком-Емине, две хижи
Условия за катерене: с. Комшица
Условия за парапланеризъм: вр. Ком, м. Дупките
Условия за колоездене: тур гр. Берковица – м. Копрен – вр. Миджур – Белоградчишки скали
Събития: “КОМски траверс”
37*4 КОЗНИЦА ПЛАНИНА
Първенец: Тодорини кукли, 1785 м
Природни забележителности: ждрело река Медвен
Условия за туризъм: екопътека Иванчова поляна, маркировка Ком-Емине, две хижи
37*5 ВРАЧАНСКА ПЛАНИНА
Първенец: Бегличка могила, 1482 м
Природни забележителности: скални образувания Божият мост и Ритлите, пещери Бараки 14 и Беляр
Условия за туризъм: екопътека Боров камък, частична маркировка, четири хижи
Условия за катерене: Лакатнишки скали, проход Вратцата, с. Згориград, с. Паволче
Условия за парапланеризъм: вр. Околчица, с. Згориград
Събития: “Ботева алпиниада”, “Колелото на живота”, “У царството на Трибалете”
37*6 ПОНОР ПЛАНИНА
Първенец: Сърбеница, 1479 м
Природни забележителности: най-дълбоката пещера Колкина дупка; най-високият водопад Скакля
Условия за туризъм: Вазова екопътека, частична туристическа маркировка, една хижа
Условия за парапланеризъм: с. Губислав, водопад Добравишка Скакля
Условия за колоездене: тур гара Лакатник – планинско било
37*7 МАЛА ПЛАНИНА
Първенец: Церия, 1234 м
Условия за туризъм: частична маркировка, една хижа
Условия за катерене: хижа Люляка
37*8 ЧЕПЪН ПЛАНИНА
Първенец: Петров кръст, 1206 м
Природни забележителности: най-голямото естествено карстово блато, Драгоманското; скално образувание Котлите
Условия за туризъм: частична маркировка, липсва туристическа база
Условия за катерене: с. Калотина
Условия за парапланеризъм: с. Летница
Условия за колоездене: с. Разбоище – с. Връдловци – с. Чеперлинци
Събития: “Байк и рън за Чепън”
37*9 РЖАНА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Козница, 1636 м
Природни забележителности: скален венец вр. Козница
Условия за туризъм: липсва маркировка, две хижи
Условия за парапланеризъм: вр. Козница
37*10 ГОЛЕМА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Чукава, 1588 м
Условия за туризъм: маркировка Ком-Емине, две хижи
37*11 СОФИЙСКА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Готен, 1295 м
Природни забележителности: Кътински пирамиди
Условия за туризъм: частична маркировка, една хижа
Условия за колоездене: тур с. Батулия – с. Бакьово
Събития: “Джуренец Куест”, “Malak Sechko Run”
37*12 МУРГАШ ПЛАНИНА
Първенец: вр. Мургаш, 1687 м
Условия за туризъм: маркировка Ком-Емине; една хижа
Събития: “Golyam Sechko Run”; “7 Hills Run”, “Купа Мургаш”
37*13 ЕТРОПОЛСКА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Мара Гидия, 1790 м
Природни забележителности: ждрело на р. Малки Искър
Условия за туризъм: частична маркировка, четири хижи
Условия за парапланеризъм: седловина Кашана
37*14 ЗЛАТИШКО-ТЕТЕВЕНСКА ПЛАНИНА
Първенец: Вежен, 2198 м
Условия за туризъм: поддържана туристическа маркировка, маркировка Ком-Емине; шест хижи
Условия за парапланеризъм: с. Рибарица, гр. Тетевен
Условия за колоездене: тур гр. Клисура – вр. Вежен
37*15 ТРОЯНСКО-КАЛОФЕРСКА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Ботев, 2376 м
Природни забележителности: алпийски ръб Кръстците, Русалийска пътека, лифт от връх Сопот до хижа Добрила, екопътека ждрело на Бяла река
Условия за туризъм: поддържана туристическа маркировка, маркировка Ком-Емине
Условия за парапланеризъм: проход Беклемето, вр. Острец, м. Паниците, гр. Сопот, с. Тъжа
Условия за колоездене: гр. Сопот; тур с. Кърнаре – вр. Левски
Условия за катерене: Райски масив, резерват “Северен Джендем”, ждрело Стара река
Събития: “Зимна републиканска алпиниада”, “Балкан рън”
37*16 ШИПЧЕНСКО-ТРЕВНЕНСКА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Столетов, 1326 м
Условия за туризъм: добра туристическа маркировка; маркировка Ком-Емине, над 10 хижи
Условия за парапланеризъм: вр. Бузлуджа
Събития: “Спици и бодли”, “Tryavna Ultra”
37*17 ЕЛЕНО-ТВЪРДИШКА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Чумерна, 1536 м
Условия за туризъм: маркировка Ком-Емине, три хижи
37*18 КОТЛЕНСКО-ВЪРБИШКА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Разбойна, 1128 м
Природни забележителности: карстов релеф, скални феномени Свинската глава, Костенурката, Добровански скални гъби
Условия за туризъм: маркировка Ком-Емине, една хижа и един заслон
37*19 КАМЧИЙСКО-ЕМИНСКА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Каменяк, 626 м
Условия за туризъм: маркировка Ком-Емине; една хижа
Природни забележителности: Чудните скали, парк Изворите
Условия за парапланеризъм: н. Емине
37*20 СЛИВЕНСКА ПЛАНИНА
Първенец: вр. Българка, 1181 м
Условия за туризъм: частична маркировка, пет хижи
Природни забележителности: Природен парк “Сините камъни”
Условия за парапланеризъм: Айтоска планина

Планините на България

В брой ЛЯТО 2017 на Списанието си поставихме интересна задача. Решихме да съберем на едно място всички планини на България – да ги преброим, да ги огледаме отблизо и да се опитаме да ги опознаем поне малко по-добре.

Включете се и вие в начинанието! На сайта, обединени от общо заглавие “Планините на България“, ще намерите материали за всяка една от 39-те родни планини – помогнете ни да съберем всичко интересно и характерно за всяка една от тях. От природни забележителности до места и условия за спорт и туризъм – споделете ни в коментарите всичко, което знаете за съответната планина. Ние ще допълваме своевременно информацията в статиите, така че в един момент да съберем на едно място всичко онова, което прави планините притегателно и предпочитано място за свободното време.

Лято 2017

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.