Фотоконкурс „Невероятната Беласица“

0


Дата на събитието: 30.10.2013

Сподели

Shares

Стартира фотоконкурс за снимки от Беласица. Крайният срок за участие със снимки в него е октомври 2013 г.

Невероятната Беласица

Търсят се снимки, които представят красотата на планината Беласица – нейната природа, хора и култура. Снимките трябва да бъдат в една от трите основни категории: Природа, Хора и Култура.

Най-добрите 45 снимки ще бъдат използвани за създаването на пътуваща изложба, популяризираща Беласица като екотуристическа дестинация. Някои от най-добрите 45 снимки ще бъдат използвани също за създаването на имидж брошура и на информационни табла. Снимките ще бъдат публикувани и на интернет портала на Беласица.

Кой може да участва?
• Любители или професионални фотографи.
• Представители на организациите, изпълняващи проекта, могат да участват, но не могат да бъдат класирани на места от 1во до 3то и не могат да получават награди.

Правила
• Категорията (Природа, Хора и Култура), в която участва всяка снимка, трябва да е описана във формата за участие, която е прикачена към настоящата покана.
• Всеки фотограф може да участва в конкурса с не повече от общо 6 различни снимки,
независимо в коя и колко категории. Ако някой участник предостави повече от 6 снимки, само първите 6 ще бъдат отчетени като редовно подадени и ще вземат участие
в конкурса.

Участие
• Снимки за участие в конкурса се приемат само в електронен формат.
• Е-mail за приемане на снимки: vladimir.milushev@biodiversity.bg.
• В случай, че размерът на снимките е по-голям от 15 MB, изпращайте ги в отделни
писма или посредством интернет базиран сървър.
• Името на всяка снимка трябва да е изписано с латински букви.
• Името на всяка снимка трябва да съдържа името на автора и заглавието на снимката
• Електронното писмо, с което се изпращат снимките, трябва да съдържа и попълнена формата за участие, която е прикачена към настоящата покана.
• Краен срок за приемане на снимки: 30 октомври 2013 г.
Изисквания към снимките
• Снимките трябва да са в електронен формат.
• Няма да се приемат снимки на хартиен носител или филмова лента.
• Минималният размер на всяка снимка трябва да е не по-малко от 6 мегапиксела(приблизително 2832×2128 пиксела).
• Всички дигитални снимки трябва да са в един от следните формати: JPEG(JPG) или TIFF.
• Всяка снимка, в своята цялост, трябва да е изцяло дело на автора.
• Чрез участието си в конкурса всеки автор гарантира, че подадените снимки са негова оригинална работа, че няма нарушени авторски, търговски, морални или други права. Както и че никое физическо лице, организация или компания няма правни основания да предявява каквито и да е искове по отношение на предоставените снимки.
• До участие в конкурса не се допускат обработени фото изображения (снимки). За
обработване на изображения в този смисъл не се считат: изрязване на част от изображение, промяна на ориентацията на изображението, корекции на яркостта,
контраста, рязкостта или белия и цветовия баланс на изображението, както и трансформирането на цветни снимки в чернобели.

Най-добрите 45 снимки ще бъдат избрани въз основа на следните критерии:
1. Представителност за района на Беласица. Основната тема на снимките трябва да бъде планината Беласица. Допуска се и някои от изображенията да представят съседните територии (езеро Керкини, езеро Дойран, Моноспитовко блато и други)
2. Привлекателсност
3. Творчество
4. Композиция и качество на изображението

По три печеливши снимки ще бъдат избрани за всяка от категориите, включени в конкурса – Природа, Хора и Култура.

Победителите ще бъдат обявени не по-късно от 15 ноември 2013 г. и ще бъдат уведомени по електронна поща. Имената на победителите ще бъдат съобщени на belasitsa.com.

Награди
Авторите на снимките, класирани на първите три места във всяка категория, ще получат награди – удобни планински раници, книги, карти, тениски. Спечелите първо място във всяка категория ще получат и допълнителни награди изненада.

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.