Fenix Outdoor с непоколебим ангажимент за устойчивост, въпреки предизвикателствата през 2023 г.

От мерки за намаляване на отпадъците, до кръгови бизнес модели, Fenix Outdoor демонстрира цялостен подход към устойчивостта

0
 

Сподели

Shares

Fenix Outdoor Изминалата година постави значителни предизвикателства пред Fenix Outdoor, световен лидер в областта на облеклото и оборудването за живот на открито, включително предизвикателния пазар на търговията на дребно и усложнена верига за доставки, изострена от топлите метеорологични условия. Тези предизвикателства повлияха на способността на компанията да изпълнява напълно определени инициативи за корпоративна социална отговорност (КСО). Въпреки това Fenix Outdoor продължи да поставя приоритет върху устойчивостта в ежедневните си операции, като се стреми да сведе до минимум екологичния си отпечатък, докато се справя с тези препятствия.

Вижте: Емблематичната шведска марка Fjällräven отвори нов магазин в България

Признанието за усилията на Fenix Outdoor за устойчивост е широко разпространено. Компанията получава отличия и се класира в различни индекси за устойчивост. Ангажирана с Глобалния договор на ООН и редица други екологични движения и организации, Fenix Outdoor се фокусира върху пет основни категории, използвани като отправни точки в годишния си КСО отчет. От кампанията дефинират своите 5 посоки така:

  • Природа – Като компания за екипировка за живот на открито, ние вярваме, че в този бизнес дейностите трябва да допринасят за устойчивост и добро функциониране на природните системи.
  • Икономика – Можем да предприемаме етични и устойчиви дейности само ако бизнесът е здрав и финансите са стабилни. Затова разчитаме на дългосрочни партньорства и се стремим да създаваме благоприятни условия на труд.
    Общество – Ние сме отговорен участник в обществото, учещи и вдъхновяващи се един друг както в рамките на компанията ни, така и отвъд тях да вървим към устойчиво бъдеще.
  • Благосъстояние – Търсим високи постижения от членовете на екипа си; в замяна те очакват коректен и отговорен работодател.
  • Отчетност – Вярваме в прозрачността и съвместимостта със стандартните. Нашият КСО отчет е съставен по модела на международно признатата Глобална инициатива за отчитане (GRI) стандарти и принципите на Глобалния договор на ООН.

Fjällräven Аутдор екипировка без PFCВ очакване на нови изисквания за докладване, като например Европейската директива за корпоративна социална отговорност и немския Закон за надлежна проверка на веригата за доставки, Fenix Outdoor активно се подготвя да отговори на тези стандарти. Въпреки децентрализираната си организационна структура, компанията поддържа централизирани сервизни функции за устойчивост, съответствие и защита на данните.

Fenix Outdoor активно си сътрудничи с партньори от индустрията и групи на гражданското общество, като участва в открити диалози по екологични и социални въпроси. Компанията поддържа строги стандарти за съответствие, изискващи спазване на вътрешния Кодекс за поведение както от служителите, така и от бизнес партньорите.

Със силен акцент върху устойчивите материи, прозрачните вериги за доставки и екологично отговорното производство, Fenix Outdoor е посветена на предоставянето на възможност на потребителите да правят информиран и устойчив избор. Компанията признава въздействието си върху околната среда и предприема решителни мерки за смекчаването им, включително инициативи за енергийна ефективност и намаляване на опасните химикали.

Вижте: Аутдор екипировка без PFC

Fjällräven Аутдор екипировка без PFCАнгажиментът на Fenix Outdoor към устойчивостта се простира по цялата верига на доставки, с инициативи като събиране на данни за околната среда и ангажиране в програми за екологична верига на доставки. Компанията признава спешността за справяне с климатичните промени и активно работи за намаляване на въглеродния си отпечатък и насърчава употребата на възобновяемите енергийни източници.
Гарантирането на социалното съответствие и правата на човека във веригата си на доставки е от първостепенно значение за Fenix Outdoor, която активно насърчава многообразието, обучението и ръководството за управление на социалните рискове. Компанията е прозрачна по отношение на усилията си за устойчивост, като редовно докладва за напредъка и постиженията си.

От мерки за намаляване на отпадъците, до кръгови бизнес модели, Fenix Outdoor демонстрира цялостен подход към устойчивостта, като набляга на отговорното снабдяване, управлението на отпадъците и етичните практики. Чрез активно ангажиране със заинтересованите страни и привличане на партньорства, Fenix Outdoor потвърждава ангажимента си за устойчиво бъдеще.

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.