Helly Hansen: Да произвеждаш така, че хората и планетата да процъфтяват

От рециклиране на материали и използване на океанска пластмаса, до насърчаване на потребителите да продават старите си дрехи - това са само част от мерките, които Helly Hansen предприема в стремежа си за устойчиво производство

0
 

Сподели

Shares
Планината Сегла в Норвегия
Планината Сегла в Норвегия / снимка: hellyhansen.com

Дългосрочен успех може да бъде постигнат само чрез зачитане, защита и насърчаване на етичните ценности, човешките права и околната среда.

В Helly Hansen знаят това и след над 140 години в бизнеса, са решени да продължат да се застъпват за отговорното използване на океаните, планините и природата. Компанията прилага холистичен и научен подход към всички решения и се стреми да гарантира, че всички нейни действия подкрепят възможността хората и планетата да процъфтяват. В това се изразява тяхната всеобхватна философия за устойчиво производство. 

Helly Hansen създава професионално оборудване, за да помогне на хората да оцеляват в най-тежките условия на света. Откакто е основана от морския капитан Хеле Джуел Хенсен през 1877 г., компанията е разработила висококачествена екипировка за защита на хората в моретата и планините, считайки за свое задължение опазването на тези среди.

Разказваме ви за всички активни мероприятия, които Helly Hansen реализира, за да направи производството си по-безопасно и щадящо за планетата и всички нейни обитатели, и за процесите, свързани с качеството на живот.

Helly Hansen се стремят да произвеждат продукти, които могат да издържат на поколения
Helly Hansen се стремят да произвеждат продукти, които могат да издържат на поколения / снимки: digitaltmuseum.no

Продукти, ползвани от поколения

Helly Hansen се стремят да произвеждат продукти, които могат да издържат поколения наред. Днес по градските улици и в планините все още могат да се видят продуктите на НН от 70-те години. Използвайки издръжливи тъкани, наследниците на капитан Хансен си поставят за цел производството на дълготрайни продукти, които могат да устоят на изпитанието на времето.

Фокусиране върху опазването и възстановяването на водата

„Родена“ в суровите условия на норвежко море, Helly Hansen е компания, която има специално отношение към водните ресурси на планетата. От компанията заявяват:

От основаването ни през 1877 г., ние се наслаждаваме на морето и снега като наша детска площадка. По-важното е, че това е нашият дом. Helly Hansen е родена край океана и израснала в планините. Наша отговорност е да се отнасяме към водата на планетата с достойнство и уважение.

Helly Hansen има широкообхватна програма за устойчивост и нейният фокус е върху водата във всичките ѝ форми. Компанията измерва по три начина въздействието си върху водните ресурси: замърсяване на водата, потребление на вода и емисии на парникови газове. НН предприема устойчиви действия в няколко аспекта:

Helly Hansen прилага редица действия за намаляване на потреблението на вода
Helly Hansen прилага редица действия за намаляване на потреблението на вода / снимка: hellyhansen.com

Потребление на вода

Използването и консумацията на вода може да доведе до недостиг на водни ресурси и  да повлияе на цялостната екосистема в даден регион. В своите действия за намаляване на потреблението на вода, НН прилага технологии за боядисване, които не изискват вода, например боядисване с разтвор, като така съумява да спести до 30 л. вода на килограм текстил. Компанията прилага този подход към много от своите хастари и основни слоеве. Освен по-малко вода, тази технология консумира и много по-малко енергия.

НН предприемат действия срещу замърсяването на водата
НН предприемат действия срещу замърсяването на водата / снимка: hellyhansen.com

Намаляване замърсяването на водите

Най-важното действие, което от НН предприемат срещу замърсяването на водата от потоците от отпадни води, е да осигуряват възможно най-малко опасни химикали да навлязат в процеса като начало. Специален модул пък картографира нивото на системите за филтриране и управление на отпадни води, които техните партньори прилагат във веригата на доставки.

Грижа за влиянието върху изменението на климата

Според Организацията на обединените нации текстилната промишленост е отговорна за приблизително 4-8% от всички глобални емисии на парникови газове (ПГ). Най-голямото въздействие от страна на НН идва от производството на продуктите и материалите, които влизат в него. Действията, които компанията предприема в предотвратяване изменението на климата, са:

  • следене на замърсяването, причинено от доставчиците на материали, чрез модула за околната среда на HIGG Facility;
  • въвеждане на повече рециклирани материали, с цел по-ниско въздействие върху емисиите на парникови газове;
  • използване на текстил, боядисан с разтвор, за  намаляване въглеродните емисии;
  • създаване на дълготрайни продукти.
Helly Hansen прилагат метода на безводното боядисване, за да намалят въздействието върху околната среда
Helly Hansen прилагат метода на безводното боядисване, за да намалят въздействието върху околната среда / снимка: hellyhansen.com

Менажиране на химичните процеси и въздействия

В Helly Hansen играят открито. Уважението към околната среда е една от основните  грижи на компанията и това включва гарантиране, че производственият процес има възможно най-малко въздействие върху хората и околната среда. Във връзка с това всички техни доставчици трябва да подпишат списъка на НН с ограничени вещества, което гарантира, че при производството на тъкани и материали за тях, не се влагат опасни вещества.

В партньорство със системата за управление на входния поток на Bluesign се гарантира, че продуктите се произвеждат отговорно към околната среда и не представляват опасност за здравето.

Вижте още: LIFALOFT™: По-леки и по-топли, благодарение на иновативната технология на Helly Hansen

Helly Hansen гарантират, че не използват биоциди
Helly Hansen гарантират, че не използват биоциди / снимка: hellyhansen.com

Антибактериални вещества

Такива вещества, наречени биоциди, често се добавят към текстила за спортните облекла, за да се намали неприятния мирис. Съществуват обаче сериозни опасения за околната среда и здравето, свързани с антибактериалните обработки. Ето защо Helly Hansen гарантират, че цялото им облекло е и ще остане без обработка с биоциди.

Helly Hansen се стреми да предотврати достигането на микропластмасата до околната среда
Helly Hansen се стреми да предотврати достигането на микропластмасата до околната среда / снимка: hellyhansen.com

Проблемът с пластмасата

Стряскащи факти показват, че замърсяването на морето с пластмаса се е увеличило 10 пъти за по-малко от 30 години, а глобалното производство на пластмаса се е увеличило повече от 200 пъти от 1950 г. насам. Около половината от произведената пластмаса се изхвърля без възстановяване на енергия или рециклиране.

Преди няколко години текстилната индустрия бе изправена пред огромно предизвикателство, когато изследванията показаха, че почти всички текстилни материали отделят малки количества пластмасови микрочастици, които замърсяват околната среда и океаните.

Helly Hansen предприемат активен подход и участват в дискусии и диалози с индустриални партньори и изследователски институти, за да разберат как може да се предотврати достигането на микропластмасата до околната среда. Освен това компанията проучва нови влакна и материали на естествена основа, които са по-малко склонни към освобождаване на дълготрайни микрофибри.

Безводно боядисване на синтетика

Тук отново трябва да подчертаем предимството на използвания от Helly Hansen безводен метод за боядисване на синтетика – нещо, което те правят с базовите слоеве LIFA от 1970 г. (чрез използване на процес на боядисване с разтвор). Освен че не изисква вода в процеса на боядисване, и използва по-малко химикали и по-малко енергия, има и по-малко емисии на въглероден диоксид. Боядисаните по този метод тъкани имат и по дълготраен цвят.

Качества като водоотблъскване могат да бъдат постигнати и по безопасен за природата начин
Helly Hansen: Качества като водоотблъскване могат да бъдат постигнати и по безопасен за природата начин / снимка: hellyhansen.com

Предотвратяване на изтичане на химикали в околната среда 

Опасност за околната среда представлява технологията PFAS за масло- и водоотблъскване на повърхностите на тъканите. Благодарение на направените сериозни усилия, сега Helly Hansen използва тъкани, обработки без PFAS вещества, които отговарят на стандартите, когато става въпрос за водоотблъскване.

Прекратяване използването на PVC с фталати

Всъщност, според данни на системата GHS, тревожни са пластификаторите и стабилизаторите, а не толкова поливинилхлоридът (PVC). Най-опасни се оказват средномолекулните фталати, които към днешна дата вече не се използват в продуктите на Helly Hansen. Компанията също така използва PVC само за работно облекло и там, където се изисква пълна непропускливост на вода и химикали.

Helly Hansen: циикъл на усвояване на океанската пластмаса и влагане в дрехи и екипировка
Helly Hansen: циикъл на усвояване на океанската пластмаса и влагане в дрехи и екипировка

Използване на океанска пластмаса при производството на екипировка

Helly Hansen използват пластмаса от океана, която се добива в рамките на 50 км от бреговата линия. Тя се рециклира и влага като компонент в редица от колекциите на фирмата.

Свързаните с океана материали попадат в два потока – полиамид и полиестер, като и двата са предназначени да създадат висококачествено оборудване с оглед опазване на околната среда.

Океански полиамид

Helly Hansen добиват своя океански полиамид от риболовни буйове. После те се трансформират в рециклирани найлонови прежди и намират приложение в екипировката за ветроходци HELLY TECH®.

Океански полиестер

Източник в случая са пластмасови бутилки. За да бъде сертифициран произходът, Helly Hansen работи с OceanCycle, първият и водещ в света стандарт за сертифициране на пластмаси, свързани с океана. Така местните общности са подпомогнати да създадат пунктове за събиране. Всеки, регистриран като събирач, може да предаде пластмасови отпадъци и в замяна да получи заплащане. Предадените материали се регистрират и са напълно проследими по цялата верига на доставки, обратно до точката за събиране, така че може да се проследи кой точно е източникът за дадена дреха.

Вижте още: Професионалистите, доверяващи се на Helly Hansen по света

Едни от продуктите на Helly Hanse, в които е вложена океанска пластмаса
Едни от продуктите на Helly Hansen, в които е вложена океанска пластмаса

Втори живот за дрехите

Може за някого да изглежда странно, но компанията призовава към намаляване на потреблението на дрехи: „Купувайте дълготрайни продукти и се грижете за тях правилно“, съветват от там.

Детските дрехи са за няколко поколения

Helly Hansen се гордее както с дълголетието си като марка, така и с дългия живот на своите продукти. Така например детските принадлежности се доставят с етикет за вписване на името… за три поколения потребители. „Защото знаем, че ще издържи при използване от поне три активни деца.“

Helly Hansen призовават своите потребители, да се грижат добре за дрехите си
Helly Hansen призовават своите потребители, да се грижат добре за дрехите си, за да удължат живота им / снимка: grailed.com

Ремонтиране

Да, Helly Hansen не се спират до изработката на дълготрайни дрехи, но и призовават своите потребители, да се грижат добре за дрехите си, за да удължат живота им.  „Нашите природни ресурси са ограничени и хората консумират материали и суровини повече, отколкото планетата може да произведе.“ – казват от компанията.

Дупките и разкъсванията на дрехите Helly Hansen  често могат да бъдат поправени, а някои продукти се предлагат и с включени ремонтни комплекти.

 

С възможността за рециклиране, Helly Hansen превръщат своите дрехи в по-ценен ресурс за кръгова икономика
С възможността за рециклиране, Helly Hansen превръщат своите дрехи в по-ценен ресурс за кръгова икономика

Рециклиране

Като конструират дрехата от един материал, Helly Hansen я превръщат в по-ценен ресурс за кръгова икономика и дават възможност за рециклиране от текстил до текстил. Компанията продължава да е активна в процесите на проучване, разработка на иновации по отношение на рециклирането. Последни данни сочат, че НН предлага начин всеки потребител да се увери, че продуктът от мономатериал е правилно рециклиран обратно в нов текстил. Продължават и разработките на технологии за идентификация на материали, така че да се надгради процесът до преработка на дрехи, съставени от няколко материала.

Даряване на дрехи

Компанията излиза с директен призив към хората да даряват своите дрехи Helly Hansen, които по една или друга причина не могат или не желаят да носят повече. „Дори да сте надрасли своята дреха (по размер или по стил), моля, дарете използваното си облекло на всеки, който може да се нуждае от него“, казват от там и насърчават тази дейност, напомняйки, че има много семейства, които биха могли да се възползват от това.

Helly Hansen: Не изхвърлвяйте старите дрехи
Helly Hansen: Не изхвърлвяйте старите дрехи / снимка: hellyhansen.com

Препродаване

Helly Hansen силно препоръчва на хората, закупили нейни дрехи, екипировка и оборудване, да ги продадат, когато вече са решили да не ги използват. „Ако дарението не е избраният от вас път, тогава може би ще искате да препродадете старата си екипировка Helly Hansen – тъй като е висококачествена и дълготрайна, обикновено все още е ценна за другите. Помислете за препродаване на вашето използвано оборудване – просто не го изхвърляйте!“

Посланията на емблематичната норвежка марка са конкретни и ясни, продиктувани от неразривната връзка с океана и планината, и чувството за взаимна принадлежност с природата.

Продуктите с марка Helly Hansen може да откриете в магазини SPORT DEPOT, както и онлайн.

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.