Непознатото Средногорие – невероятна природа и кухня

0
 

Сподели

Shares

Невероятна природа и кухня. Какво повече?
Достъпният лукс на Средногорието
Природни дадености и невероятна кухня. Какво повече?

Непознатото Средногорие
Непознатото Средногорие

Сгушено между Стара планина на север и изваяните хълмове на Средна гора на юг, Средногорието е орисано да спира дъха със своите природни пейзажи. Спокойствието и тишината допълват внушителната живописна картина. Оттук правят своите завои десетки малки реки и потоци, преминавайки през множеството хижи и пътеки на Балкана. Именно природата е една от основните причини Средногорието да се посещава от все повече туристи и да кара все повече хора да говорят за него.

Непознатото Средногорие

Любителите на пешеходния и спортен туризъм в България се увеличават с всяка изминала година. По традиция през летния сезон в хижите в общините Мирково, Чавдар и Златица има повече туристи, тъй като и времето е по-благосклонно за преходи в планината. В преходните сезони, както дори и през зимата, отново е възможен този тип почивка, защото микроклиматът е достатъчно мек и благоприятен. Перфектно изградената и поддържана инфраструктура в района също улеснява много посетителите. Добрите условия в хижите и хотелите, природните дадености, близостта до столицата, както и достъпните цени, са предпоставка за все по-висока посещаемост на района от туристи.
По данни на Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) тази година се очаква ръст от 5-6% в този сектор. Голяма част от хората, които посещават дадени места, не с традиционните мотиви, го правят заради кухнята. Кулинарният туризъм е с огромен потенциал по тези места. Общините Мирково, Чавдар и Златица са една завършена гурме дестинация благодарение на богатството и разнообразието на местната си кухня.

Непознатото Средногорие

Уикенд или кратка почивка в Средногорието могат да се превърнат в незабравимо преживяване дори и за най-претенциозните гости. Прекрасната природа, добрата кухня и пословичното гостоприемство на местните жители превръщат Средногорието в неизменна част от списъка за посещаване на всеки човек, привлечен от селския туризъм.

Непознатото Средногорие

ПОСЕТЕТЕ НЕПОЗНАТОТО СРЕДНОГОРИЕ: www.srednogorie.place

Непознатото Средногорие

Този материал е създаден в рамките на проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, който се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/007 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.