Пролетно залесяване край река Планщица

0


Дата на събитието: 15.03.2014

Сподели

Shares

река Планщица

Второто пролетно залесяване, което Фондация ЕкоОбщност организира през март, е по коритото на река Планщица в защитена зона „Плана“. Районът попада в обхвата на мрежата Натура 2000 и се намира на 25 км от София.

Къде: Поречието на река Планщица в защитена зона „Плана“
Какво ще се залесява: Космат дъб и цер
Кога: 15 март 2014 г.
Тръгване от София: 9 ч.
Връщане в София: около 16 ч.
Подробности за мястото и часа на тръгване от София ще бъдат изпратени по ел. поща на записалите се участници.
Краен срок за записване: 13 март 2013 г., четвъртък

Работата предвижда възстановяване на приоритетно крайречно местообитание от Алувиални (заливни) гори с черна елша и планински ясен по горното поречие на реката.

Доброволците ще изкопаят дупки с кирки и лопати, в които ще засадят фиданки от елша. Дръвчетата са сравнително големи и с широки коренови системи, което означава изкопаване на големи дупки.

Инструктаж, инструменти, фиданки и ръкавици се осигуряват от организаторите.

Ако решите да се включите, ще е добре да носите със себе си храна и вода за през деня и да сте подходящо облечени за работа на открито.

За да се запишете за участие в залесяването трябва да изпратите писмо с името си и датата на акцията – 15 март 2014 г. Ако планирате да доведете приятели, напишете общо колко човека ще сте.

За контакт:
Дима Котева, Фондация „ЕкоOбщност”, office@bepf-bg.org, 0878 67 42 98

Планщица е река в Западна България, протичаща изцяло в Плана планина. Тя е ляв приток на река Искър. Реката е съставена е от няколко притока, отводняващи землищата на селата Плана, Долни Окол и Горни Окол. Тече в северна посока и образува красива долина, която в горната си част е плитка, с малък наклон и преминава през естествени ливади и красиви борови гори. Долната и част е значително по-дълбока и преминава през габърови и букови гори. Планщица се влива в Искър при ресторант „Златна рибка“ на шосето София – Самоков.

Следете 360mag.bg, за да научите и за други залесявания, организирани от ЕкоОбщност.

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.