Осиновете животно и подкрепете WWF

 
0

Сподели

0Shares
0 0

Помогнете на застрашени и редки български животински видове и подкрепете усилията за опазването на местата, които обитават. Така ще се наберат средства за запазването на рис, лалугер, пеликан и морски орел. Може да осиновите животно от свое име или от името на близък човек, на когото да направите необикновен подарък.

Опазването и възстановяването на видове е дълъг процес, който изисква продължителни усилия и сериозни средства. Вашата помощ ще бъде използвана:
– за възстановяване на местообитанията на пеликана и морския орел в българския участък на река Дунав в Природен парк Персина
– за опазване на старите естествени гори в крайграничните планини на Западна България, където рисът се завръща в последните години
– за опазване на ливади и пасища в три зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 в Плевенски регион и в Природен парк Русенски Лом, където се срещат колонии лалугер.

© Wild Wonders of Europe/Konrad Wothe/ WWF

Лалугер
Лалугерът обитава места с ниска трева. Той е застрашен от изчезване заради занемаряването на много пасища и ливади и разораването на някои от тях. Несправедливо нарочен за вредител, той може да живее в мир с фермерите, които се занимават с традиционно животновъдство. Косенето и пашата на домашни животни косвено подпомагат неговото оцеляване. WWF вече разработи методология за изчисляване на компенсаторни плащания за земеделските стопани, които обработват земи, включени в европейската екологична мрежа Натура 2000. Те могат да поддържат в добро състояние тревните местообитания на лалугера и да кандидатстват за финансиране към Програмата за развитие на селските райони. WWF изготвя карта на земите с висока природна стойност, за да подпомогне процеса на тяхната идентификация.

Дарение от 50 лв. може да осигури еднодневно обучение на един земеделец на природосъобразни земеделски практики.

© WWF-Canon/Roger LeGUEN

Рис
В последните няколко години рисът отново започна да се завръща в пограничните планини на Западна България след десетилетия отсъствие. За риса е ключова комбинацията от стари, естествени гори и открити места (т.нар. мозаечен ландшафт). В България WWF работи за опазването на старите естествени гори. WWF работи за въвеждането на схема за финансиране на собствениците им, с която те да бъдат компенсирани за пропуснатите ползи от това, че ги съхраняват в истинския им вид.

Дарение от 50 лв. може да позволи на един експерт да направи еднодневен мониторинг на стара, естествена гора, за да провери състоянието й и да даде конкретни съвети за опазването й.

Къдроглав пеликан
Поради унищожението на влажните зони в България 12% от световната популация къдроглав пеликан гнезди само в резервата “Сребърна”. Пеликанът има нужда от много храна и спокойни места, където да е защитен от набезите на хора и хищни животни. WWF работи за опазването и възстановяването на естествените влажни зони (блата и езера) в българския участък на река Дунав, сред които е и Природен парк Персина. Мерките включват поддържане на водната растителност и изграждане на изкуствени платформи, където пеликаните спокойно да намират храна и да гнездят.

Дарение от 70 лв. може да се използва за закупуването на част от дървения материал за изработването на платформа за гнездене на пеликани.

© Wild Wonders of Europe /Staffan Widstrand / WWF

Морски орел
Морският орел на практика е изчезнал от Западна Европа. В България и няколко други държави са останали едва около 5000 двойки. Морският орел предпочита крайречни зони, където задължително трябва да има стари гори и високи дървета, подходящи за гнездене. Морският орел страда най-много от бракониерите, които нападат не само възрастните орли, но и техните гнезда. Другият проблем са използваните в селското стопанство химикали, които тровят птиците.

Осиновете животно – дарете средства на WWF.

Сподели

0Shares
0 0

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.