Среднозимно преброяване на птиците

1


Дата на събитието: 17.01.2014

Сподели

Shares

За 38-ми пореден път Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас. Над 200 служители и доброволци на БДЗП и участващите партньори, обединяват усилията си в повече от 40 екипа. Те ще посетят почти всички водоеми в страната от 17 до 19 януари 2014 г. В същия период ще бъдат преброени птиците и в повечето европейски страни.

БДЗП

В България ще бъдат обхванати над 200 територии, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички водоеми във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Участниците ще проследят броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще ни дадат отговор на въпроса „Повече или по-малко са птиците у нас през тази зима?”

БДЗП

„Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. То е показател за промените в средата, която обитават птиците и хората”, коментира Йордан Христов от БДЗП, национален координатор на преброяването. „Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас”, допълни той.

Тазгодишното преброяване се очаква да бъде при по-високи температури от обикновено и вероятно по-малко птици. През изминалите седмици са установени няколко интересни и редки видове птици за страната дошли от север, за да зимуват у нас. Сред тях са видове като тундров (малък) лебед, стрепет (малка дропла) и световно застрашените малки белочели и червеногуши гъски. Към момента в страната ни зимуват около 5 000 от световно застрашените червеногуши гъски, което е значително по-малко от регистрирания рекорден брой от 54 000 индивида през зимата на 2013 г. Този висок брой е близо 100% от всички червеногуши гъски в Света, който се концентрира да зимува основно по Северното ни Черноморие. Това значително присъствие на вида у нас отрежда огромна отговорност на страната ни към оцеляването на вида в световен мащаб.

БДЗП

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, къдроглавият пеликан и много други.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000.

Сподели

Shares

1 коментар

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.