Оказване на първа помощ при липса на дишане и сърдечна дейност

Как да преценим състоянието на пострадалия? Как да му помогнем да възстанови дишането и сърдечния си ритъм?

0
 

Сподели

Shares
Сърдечен масаж
снимка: nucotraining.com

Ако човек изпадне в безпомощно състояния, било то при инцидент или поради болестно състояние, може да бъдат прекратени неговата сърдечна дейност и дишане. Това може да доведе до фатален изход. Ето защо е важно да имаме познания по оказване на долекарска помощ. Първите минути в такова състояние са най-важни.

Ако сърцето спре да изпомпва кръв, кръвообръщението спира (нарича се циркулаторен арест). Тъй като жизненоважният за живота кислород се пренася чрез кръвта, това състояние застрашава живота на човека. Ето защо, в случай на спиране на сърдечната дейност, се получава дефицит на кислород в редица жизненоважни органи. Мозъчните клетки не могат да оцелеят без кислород по-дълго от няколко минути, след което умират.

Хора, които са изпаднали в такова състояние, губят съзнание, спират да дишат и в крайна сметка умират. Затова е важно да се започне реанимация възможно най-бързо. 

Преди да оказвате помощ на страдал, осигурете личната си безопасност. После проверете дали пострадалият е в съзнание и дали има спонтанно дишане.

Проверка на съзнанието на пострадалия

  • разтърсете леко рамото на пострадалия;
  • на висок глас попитайте пострадалия: ”Как си, добре ли си?“.  

Ако пострадалият реагира  – като отвори очи или отговори с думи, тогава:

1. Оставете го в положението, в което сте го намерили. Не го местете, освен ако не е в опасност. 
2. Опитайте се да разберете какво се е случило с него.
3. Ако е необходимо, извикайте помощ.
4. Проверявайте периодично общото му състояние.

Ако пострадалият не отговори:

1. Извикайте помощ. 
2. Обърнете човека по гръб и отворете въздушните му пътища.

Отваряне на дихателните пътища

В безсъзнателно състояние мускулите на пострадалия са отпуснати и това е причина за запушване на въздушните пътища от корена на езика му. Какво да направите – внимателно наклоните главата му назад и повдигнете брадичката му нагоре. По този начин ще отворите въздушните пътища.

Техника за отвеждането на главата назад и повдигане на брадичката:

1. Сложете едната си ръка на челото на пострадалия.
2. Внимателно притиснете челото и отведете главата му назад.
3. Оставете палеца и показалеца на тази ръка свободни, за да притискате ноздрите му, ако се налага да направите обдишване.

4. Поставете върха на пръстите на другата си ръка под възвишението на брадичката.
5. Повдигнете брадичката, без да притискате меките тъкани под нея. Това може да затрудни дишането.

Проверка на дишането

След като веднъж сте отворили дихателните пътища на пострадалия, проверете дали диша по следния начин:

  • наблюдавайте дали гръдният кош се повдига и спада;
  • ослушайте се звуци или дишане от устата на пострадалия;
  • опитайте се да усетите дишането, като доближите бузата си до устата на пострадалия.

Тази проверка правете в продължение на не повече от 10 секунди, но и не по-малко – понякога дишането на пострадал в безсъзнание може да бъде бавно. Ако този период е по-малък, може да уцелите период между две вдишвания и така да си направите погрешен извод.

Важно:

През първите няколко минути, след като сърцето е спряло, изглежда като че ли  пострадалият се опитва да диша, така сякаш едва диша или пъшка шумно от време на време. Околните хора често тълкуват тези движения като нормално дишане. Всъщност това са последните издихания на тялото в борбата му със смъртта. Не трябва да ги бъркате с нормалното дишане.

Ако не сте абсолютно сигурни, че пострадалият диша спонтанно, то той следва да бъде третиран така, все едно липсва нормално дишане.


Ако пострадалият не отговаря, то съществуват две възможности:

  • не отговаря, но диша нормално;
  • не отговаря и не диша нормално.  

Пострадалият не отговаря, но диша нормално

1. Поставете го в стабилно странично положение.
2. Помолете някой да подаде сигнал на 112. Ако сте сам на мястото на инцидента, потърсете и намерете помощ.
3. Проверявайте на всяка минута дишането на пострадалия.

Техника за поставяне в стабилно странично положение:

Ако пострадалият човек е в безсъзнание, но диша спонтанно, обърнете го в стабилно странично положение, като се убедите се, че главата му е наклонена назад и устата му е под ъгъл към земята. Така ще се поддържат отворени дихателните пътища и се предотвратява попадане на повърнато или кръв в белите му дробове.

1. Свалете очилата на пострадалия, ако (има такива и) е необходимо.
2. Коленичете отстрани до него. Убедете се, че двата му крака са изпънати.
3. Поставете близката до вас ръка нагоре, под прав ъгъл, спрямо тялото му. Дланта му също трябва да е обърната нагоре.

4. Положете другата му ръка напречно на гръдния кош и придържайте обратната страна на дланта към бузата му. 

5. Със свободната си ръка хванете срещуположния на вас крак за коляното и го повдигнете, но без да отлепяте стъпалото от земята.

6. Издърпайте повдигнатия вече крак към вас и в това време придържайте обратната страна на ръката към бузата. Завъртете пострадалия към вас, за да го обърнете на едната му страна.

7. Наместете горния крак в позиция бедрото и коляното да бъдат под прав ъгъл.

8. Наклонете главата назад, така че да са отворени дихателните пътища.
9. Убедете се, че устата му е под ъгъл към земята. Това ще предотврати задавянето му от кръв или повърнато.

10. Ако това е необходимо, наместете тази ръка, която е под бузата му, така че главата да бъде наклонена назад.

11. Ежеминутно проверявайте дишането му.

Същите техники могат да бъдат използвани за поставяне на дете или бебе в стабилно странично положение. Ако се налага, може да поставите зад гърба на детето малка възглавничка или навито на руло одеяло.

При поставянето в стабилно странично положение на бременни жени е по-добре те да бъдат завъртени на лявата им страна. Това предпазва  матката от ограничаване на притока на кръв обратно към сърцето.

Ако се налага да се изчака в това положение повече от 30 минути, обърнете пострадалия на другата страна, за да се избегнат травми на нервите на ръката.

Пострадалият не отговаря и не диша спонтанно

1. Повикайте някого, който да алармира Спешна помощ, и го помолете да донесе веднага автоматичен външен дефибрилатор (ако такъв е в наличност).
2. Започнете с 30 извънгръдни притискания на сърцето. После направете 2 вдухвания.
3. Продължавайте съживяването, докато
пристигне квалифициран медицински екип или  пострадалият започне да мърда, отвори очи или започне да диша самостоятелно.

Техника на съживяване

Действията по съживяване представляват комбинация между извънгръдни притискания на сърцето и обдишване. Гръдните компресии (притискания) осигуряват малка, но съдбоносна доставка на кръв към сърцето и мозъка. Обдишването осигурява минимално количество кислород в кръвообръщението. Важно при това е дихателните пътища да се поддържат отворени.

Правете обдишвания и сърдечен масаж, докато не пристигне спешният екип или човекът не започне да диша самостоятелно. (Правете 30 притискания на гръдния кош с ритъм 100 притискания за минута и след това на свой ред 2 обдишвания.)

Как се прави сърдечен масаж:

При сърдечния масаж се разчита на това, че сърдечният мускул е разположен между гръдната кост и гръбначния стълб. По този начин при всеки упражнен натиск сърцето се притиска в гръбнака и резултатът е изтласкване на кръвта в кръвоносните съдове, и заместване на помпената функция на сърцето.

Липсата на сърдечна дейност може да се установи с лек натиск на показалеца и средния пръст върху каротидната артерия. От значение е да не се използват палците, тъй като при тях се усещат собствени пулсации. (1. на снимката)

Мерене на пулс
снимка: fitbg.net

Първоначално пострадалият се поставя на твърда подложка по гръб. След което главата се извива максимално назад, за да се осигури проходимост на дихателните пътища. Извършващият масажа застава на колене отстрани на гръдния кош и поставя дланта на едната си ръка върху сърдечната област, а с другата обхваща китката на първата.

Извънгръдни притискания

Сърдечният масаж се прави с изправени лакти, като се използва тежестта на цялото тяло. Гръдната кост трябва да се притиска към гръбнака, а не странично, за да се осъществи максимално изтласкване на кръвта от сърцето. Показател за правилно извършен масаж е хлътването на гръдната кост до 5-6 см. След това гръдната кост трябва се върне в първоначално положение.

Извънгръдни притискания (сърдечен масаж)
снимка: safetyservicesdirect.com

Времето, за което се извършва всеки натиск трябва да бъде равен на времето, през което не се упражнява този натиск, за да се имитира естествената сърдечна дейност. Ритъмът е 100-120 в минута.

Техника за обдишване уста към уста

1. Отведете главата на пострадалия назад и повдигнете брадичката му.


2. Поставете едната си ръка на челото му. Притиснете ноздрите му с палец и показалец.
3. С другата си ръка поддържайте брадичката повдигната, давайки възможност на устата да бъде отворена.
4. Дишайте нормално. Наведете се напред и поставете устните си около цялата уста на пострадалия. Внимавайте да не излиза въздух от никъде.
5. Вдухвайте въздух в устата равномерно, като същевременно следите дали гръдният кош се повдига. Нужно е всяко вдухване да е с продължителност около 1 секунда.

 


6. Двете вдухвания не трябва да отнемат повече от 5 сек. заедно.

Обдишването “уста към нос” е добра алтернатива, когато обдишването “уста към уста” е затруднено.

Техника „проверка на устата”

Ако гръдният кош на пострадалия не се повдига след първото вдишване, вземете следните мерки, преди да опитате втори път:

  •  Проверете дали има нещо в устата на пострадалия и премахнете всеки видим обект, който може да блокира достъпа на въздух.
  •  Проверете дали главата е отведена правилно и дали брадичката е достатъчно повдигната.

Правете не повече от два опита за вдухване, преди да пристъпите отново към компресиите.

АВД (автоматичен външен дефибрилатор) е преносимо устройство, което извършва токов удар на сърцето в случай на животозастрашаващи сърдечни аритмии. То анализира сърдечния ритъм на пострадалия и решава дали електрошокът е препоръчителен или не. АВД са безопасни и ефективни за употреба както от неспециалисти, така и от медицински професионалисти. Използването на АВД от неспециалисти позволява да се извърши дефибрилация много преди пристигането на професионалната помощ.

АВД е крайно прецизно устройство и ще приложи електрошок, само ако това е абсолютно наложително. Съществуват полуавтоматични и напълно автоматични дефибрилатори. Полуавтоматичният дефибрилатор ще ви даде команда за натискане копчето за електрошок. Напълно автоматичният дефибрилатор ще извърши сам електрошока.

Как да приложите АВД:

Подсушете гръдната стена на пострадалия, ако е влажна.

Ако пострадалият е с пейсмейкър, не поставяйте електродите върху устройството – то се вижда като подкожна подутина. Вместо това поставете електродите самТой се вижда като подкожна подутина.

Дръжте електродите далеч от всякакви метални накити.

Шансовете пострадалият да оцелее се увеличават, когато оказващият първа помощ използва техниките по съживяване и дефибрилациите в първите няколко минути от спирането на сърцето.

Източници: redcross.bg, puls.bg

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.