74 000 делфина са регистрирани в българската акватория на Черно море

Приключи най-мащабният европейски проект за проучване на числеността на трите вида китоподобни в Черно море - CeNoBS.

0
 

Сподели

Shares
делфин
Снимка: Pixabay

Приключи най-мащабният европейски проект за проучване на числеността на трите вида китоподобни в Черно море – CeNoBS. Проектът беше с продължителност 30 месеца и обедини партньори от 5 държави, включително Румъния и България.

В рамките на CeNoBS бяха проведени: първото мащабно самолетно проучване в Черно море, семинари и обучения, бяха изготвени предложения за референтни стойности на индикаторите от Рамковата Директива за Морска Стратегия на ЕС, както и много други дейности на местно, регионално и международно ниво, които са част от реализирането на проектните цели. CeNoBS е международен проект с основен координатор румънската неправителствена организация „Маре Нострум“. Крайните резултати от проекта бяха представени наскоро в работна среща, на която присъстваха представители на компетентните органи.

Проектът CeNoBS

Инициативата бе с историческо значение на европейско ниво, особено за басейна на Черно море, което допринесе за обогатяване на познанията ни за числеността и разпространението на китоподобните и за нивото на приулов в риболовните мрежи за калкан.
Снимка: Greenbalkans.org
Снимка: Greenbalkans.org
Конкретните цели, които бяха постигнати по време на изпълнението на проекта, са:
  • Оценка на критериите, свързани с Дескриптор 1 – китоподобни и определяне на референтни стойности;
  • Оценка и провеждане на мониторинг по Дескриптор 11 – шум в Черно море;
  • Засилване на координацията в Черноморския регион чрез споделяне на опита, резултатите и постиженията по проекта.
Проектът CeNoBS беше осъществен благодарение на съвременните наука и технологии, осъществявайки мечтите на поне две поколения морски изследователи. Мащабът на усилията, сътрудничеството, значението и ползите от информацията, която CeNoBS успя да събере, го превръщат в историческо събитие.
делфин
Снимка: Pixabay

Проектът CeNoBS в цифри

Данните, получени от дейностите по проекта, са обезпокоителни. В същото време, те запълват липсата на такива, необходими за опазване на китоподобните в Черно море.

Данните, събрани по време на проучванията в рамките на проекта CeNoBS в България, показват, че българските води в Черно море се обитават от около 74 000 китоподобни бозайници общо от трите вида. Регистрирани са 551 наблюдения на птици с общо 1439 индивида и са отчетени 1588 наблюдения на човешки дейности вкл. морски отпадъци.

За по-голяма точност резултатите за числеността на видовете китоподобни в обследваните райони са комбинирани с резултатите от проведеното самолетно проучване в акваторията на Русия. Картите на разпространение са разделени по видове за по-добра нагледност, като са направени редица анализи, които включват или не резултатите от Русия.

Черно море
Снимка: Христо Узунов

Въздействието на приулова остава един от най-горещите въпроси, свързани с китоподобните на световно ниво. Приблизителната оценка показва, че между 11 000 и 20 000 индивида от вида муткур/морска свиня биват улавяни годишно в риболовните мрежи в целия басейн на Черно море. Като процент това означава, че нивото на приулов е 21,2% от общата численост на този вид, което е доста над приетото допустимо ниво от 1,7%.

CeNoBS е проект, обединяващ 10 партньори включително и CeNoBS е проект, обединяващ 10 партньори включително и сдружение Зелени Балкани и има за цел да подпомогне втория цикъл на прилагане на РДМС в Черно море за дескриптори 1 – китоподобни и 11 – шум, чрез постигане на по-голяма съгласуваност при определянето, оценката и постигането на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС).

Всички доклади в рамките на проекта са публично достъпни на уебсайта на проекта: https://www.cenobs.eu/ и базите данни на платформите ACCOBAMS и EMODNET.

 

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.