„ЕКСТРИЙМ МЕДИЯ” ООД стартира проект за преодоляване на икономическите последици от епидемията COVID-19

0
 

Сподели

Shares

„ЕКСТРИЙМ МЕДИЯ” ООД стартира проект за преодоляване на икономическите последици от епидемията COVID-19

Администативен договор за безвъзмездна финансова полощ №BG16RFOP002-2.073-15920-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се изпълнява в рамките на процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. За целта „ЕКСТРИЙМ МЕДИЯ” ООД получи 10 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 8 500 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Проектът стартира на 23.09.2020 г. и е със срок на изпълнение три месеца до 23.12.2020 г.

„ЕКСТРИЙМ МЕДИЯ“ ООД благодари на Министерство на икономиката и Европейския фонд за регионално развитие за оказаното доверие!

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.073-15920-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в
резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕКСТРИЙМ МЕДИЯ”
ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява
официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.

–––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––-

Договор № BG16RFOP002-2.073-15920-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.