ВАС отмени промените в плана за управление на НП “Пирин”

Решението на съда е окончателно

0
 

Сподели

Shares

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно отмени промените в плана за управление на Национален парк “Пирин’, които бяха приети от Министерски съвет в края на 2017 г. и с които се предвиждаше строителство на съоръжения в защитени територии.

До финалното решение на петимата върховни съдии се стигна след обжалване на взетото от тричленен състав на ВАС през 2018 г. решение да бъдат отменени промените в плана за управление на НП “Пирин”.

Вихрен и Кутело
Снимка: Михаела Стоянова

Мотивите за окончателното решение намираме подробно изложени в 30 страници, като един от важните моменти гласи:

Тълкуването на чл. 21, т. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ). Разпоредбата гласи: „В националните паркове се забраняват строителството, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземните комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения.” Тълкуването и на тричленния, и на петчленния състав на ВАС е, че чл. 21, т. 1 от ЗЗТ има забраняващ характер и допуска единствено ремонт, но не и изграждането на нови спортни съоръжения в парка.

Друг важен момент в решението гласи, че промяната на предназначението на големи площи от националния парк и включването им в зоната за туризъм и зоната на сградите и съоръженията означава прекратяване на възможността тези площи да бъдат използвани пълноценно за опазване на биоразнообразието.

С всички подробности около решението можете да се запознаете ТУК.

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.