2011 г. – Международна година на горите

0
 

Сподели

Shares

2011г. - Международна година на горите

Генералната асамблея на Обединените нации обяви 2011 за международна година на горите и прикани правителствата, НПО, частния сектор и други заинтересовани страни заедно да повишат информираността на обществото по отношение на природосъобразното управление, опазването и устойчивото развитие на всички типове гори в полза на сегашните и бъдещите поколения.
Събитието “Горите 2011” е уникална инициатива за повишаване на обществената информираност за ключовата роля на горите и устойчивото горско стопанство в изграждането на по-зелено, по-справедливо и устойчиво бъдеще. Събитията, в продължение на цялата година ще представят успешни и иновативни решения, ще стимулират по-широко публично участие в дейностите, свързани с горите на всички нива.

Това е глобално събитие, което ще бъде чествано на всички нива – регионално, национално и локално. Повечето планирани дейности ще се състоят на национално и регионално ниво и ще включват засаждане на дървета, изложения, конференции, конкурси на фотографии, произведения на изкуството, ученически постери и есета, издаване на книги, брошури и др. информационни материали. Секретариатът на Форума за горите на ООН е определил известни личности и ръководители в областта на горите, които да повишат интереса на медиите. Тези „посланици” на „Горите 2011” ще представляват различни части на света и ще пътуват за участие в планираните мероприятия за насърчаване на публичните усилия. Предстоящите събития, новини, публикувани материали и мултимедия могат да бъдат открити на официалния сайт на събитието. Страницата е портал за дискусии, журналистически обмен, както и вход към всички държави, участващи в събитието.

Не случайно каузата на събитието е материализирана с лого, изобразяващо дърво с богата и пъстра символика. Логото е посветено на темата „Гори за хората” и поставя акцент върху огромното значение на горите за бъдещето на планетата и човечеството. От една страна, човекът, използващ горски ресурси, от друга страна, задължението да съхрани и опази многобройните функции и ползи от горите. Горите дават подслон на хората и са местообитание на много растителни и животински видове, те са източник на храна, лекарства и вода и играят важна роля в регионален и световен мащаб като основен средообразуващ фактор. Гората пречиства въздуха от замърсявания и прах, едновременно с това е важен елемент в глобалния въглероден цикъл, намалявайки вредните емисии, причиняващи изменението на климата.

Горите се отличават с най-голямо биоразнообразие от всички екосистеми на Земята. Те осигуряват местообитания на около 2/3 от видовете на планетата. Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) оценява, че всяка година 130,000 км² от световните гори се губят в резултат на обезлесяване. Превръщането на горите в земеделски земи, неустойчивият добив на дървесина, погрешни практики на стопанисване и изграждането на населени места и свързаната с тях инфраструктура са най-обичайните причини за загубата на залесени територии. В продължение на 8000 години горите са били предимно ползвани, като през последните 100 години тяхната експлоатация се е увеличила значително. В резултат, близо 45% от първичната горска покривка на Земята е унищожена, а необмисленото ползване и стопанисване на оцелелите горски екосистеми е довело до тяхната фрагментация и деградация. Според Световния съюз за защита на природата (IUCN) в света има над 1 млрд. хектара унищожени или деградирали горски територии, които могат да бъдат възстановени.

Според Световната банка обезлесяването причинява 20% от емисиите от парникови газове и допринася за глобалното изменение на климата. ФАО изчислява, че повече от един трилион тона въглерод се съхранява в горите и горските почви – количество, два пъти по-голямо от количеството на въглерода в атмосферата. Горите поддържат стабилен глобален климат и трябва да са в основата на борбата с измененията в климата. Те предлагат най-бързия и икономичен начин за контрол на емисиите от парникови газове. Ако се намалят с половина дължащи се на обезлесяване или деградация на горите емисии до 2020 ще се осигури до 40% от необходимото редуциране на парниковите емисии за следващото десетилетие.

Горите у нас заемат една трета от националната територия и са сред най-добре опазените в Европа. България е едно от малкото места на стария континент, където все още могат да се видят девствени гори, което е невероятен шанс за науката, която може да изследва тези късчета, където човешки крак не е стъпвал. Неоценимата им роля за биоразнообразието сочат изследвания, според които оцеляването на повече от една трета от видовете в европейските гори зависи от старите и загинали дървета. Старите, стоящите мъртви или умиращи дървета, повалени стъбла и клони формират местообитания, осигуряват подслон и храна за птици, прилепи и други бозайници и за особено важни за трудно забележимите горски видове, като насекоми, гъби и лишеи.

Повече ресурси трябва да бъдат отделени за защита на безценното горско богатство и за възстановяване на деградиралите горски ландшафти. Международната година на горите ще бъде използвана, за да се покаже, че международната общност наистина разбира истинската стойност на горите.

Министерството на околната среда и водите и неговите структури в страната ще дадат своя принос за популяризиране ролята на горите, чрез организиране на множество събития в цялата страна – засаждане на фиданки, разпространение на информация, организиране на обсъждания, изложби, игри, викторини и състезания, посветени на защитените територии, гората и нейните обитатели.

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.